Muzealny obiekt miesiąca kwietnia

Tradycja wysyłania kartek świątecznych narodziła się już w 1843 roku, za sprawą pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie Henry'ego Cola, który - przed Świętami Bożego Narodzenia - zamówił u znajomego malarza rysunek z wypisanymi życzeniami, a następnie powielił go w drukarni i rozesłał do ogromnego grona swoich przyjaciół i krewnych. Pierwsze kartki były wysyłane jak listy, w kopertach. Popularność zdobywały dość powoli. Prawdziwą rewolucją w ich historii było dopiero wprowadzenie kart pocztowych, nie wymagających koperty. Adres umieszczano bezpośrednio na karcie. Spowodowało to szybkie rozpowszechnienie się tej formy składania życzeń świątecznych. Projekt pocztówki bez koperty (nazwanej Postblatt – pocztowy listek) został zgłoszony podczas Niemieckiej Konferencji Poczt w Karlsruhe 30 listopada 1865 roku przez Heinricha von Stephena, radcę dworu pruskiego i generalnego poczmistrza. Propozycja została wówczas odrzucona. Dopiero w 1869 roku Emanuel Herrmann, profesor ekonomii w Akademii Wojskowej w Wiener-Neustadt, w memoriale "O nowym sposobie korespondowania pocztą", zamieszczonym 26 stycznia 1869 roku w czasopiśmie "Neue Freie Presse" udowodnił, że ta forma korespondencji zaoszczędzi czas i papier. 1 października 1869 roku dyrektor Poczty Cesarstwa Austro-Węgierskiego, M. de Marly, wypuścił pierwsze karty pocztowe. W 1870 roku pierwsze blankiety pocztowe wprowadziły: Szwajcaria, Luksemburg i Wielka Brytania, w 1871 - Belgia, Holandia, Dania, Finlandia, Kanada; w 1872 - Francja, Rosja, Szwecja, Norwegia, Cejlon, Chile; w 1873 - Hiszpania, Serbia, Rumunia; w 1874 - Włochy; w 1877 - Turcja; w 1878 - Stany Zjednoczone. Początkowo karty pocztowe funkcjonowały jedynie w obiegu lokalnym, dopiero od 1 lipca 1875 roku dopuszczono je do obiegu międzynarodowego. Od tej pory nastąpił szybki rozwój korespondencji pocztówkowej. Według "Kuriera Warszawskiego" z 1881 roku, w Europie, w samym tylko 1879 roku rozesłano 350 milionów kart pocztowych. Dużą część z nich stanowiły kartki świąteczne. W 1900 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na nazwę karty pocztowej w języku polskim. Jury, składające się z członków redakcji "Słownika Języka Polskiego", rozpatrywało pięć propozycji: "liścik", "listówka", "otwartka", "pisanka" i "pocztówka". Ta ostatnia nazwa została zgłoszona przez Henryka Sienkiewicza. Wybrano właśnie "pocztówkę". Pod koniec lat trzydziestych w Polsce, ze  sprawy kart świątecznych uczyniono problemem natury gospodarczej. Nawoływano, aby kupować karty świąteczne wydawane wyłącznie przez firmy chrześcijańskie. Kwestia ta była wielokrotnie poruszana m. in. na łamach tygodnika społeczno - gospodarczego o zabarwieniu narodowym „Narodowe Życie Gospodarcze”. Aby ułatwić konkurencję wydawcom chrześcijańskim na mocy Ustawy o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego z 25 marca 1938 roku zakazano wyrabiania i sprzedaży produktów z wizerunkami świętych nie-chrześcijanom. 

Prezentowana powyżej karta wydana została przez warszawską firmę Franciszka Karpowicza  w latach trzydziestych. Przedstawia Jezusa Chrystusa w otoczeniu baranków, stojącego nad brzegiem Wisły, nad którą krążą jaskółki, w tle widać Wawel. Awers jest reprodukcją obrazu autorstwa Wiktora Strubińskiego.  Na odwrocie pocztówki, u dołu, znajduje się wydrukowane, popularne w latach trzydziestych,  hasło Jedność – morze – kolonje (sic!) – silna flota i lotnictwo – przemysł i handel swój własny - to potęga Polski! Pocztówka zawierająca życzenia wielkanocne nadana została w Częstochowie w kwietniu 1942 roku. W warunkach kiedy Niemcy tępili wszelkie przejawy polskości w okresach przedświątecznych w obiegu pocztowym krążyły przedwojenne pocztówki sławiące wielkość Polski. 


Świąteczne życzenia


Warsztaty wielkanocne już za nami 

W piątek 7 kwietnia zakończyliśmy w muzeum warsztaty wielkanocne. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Przasnysza i okolic, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Jestem" w Przasnyszu wraz z opiekunami. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się o obrzędach i tradycjach świątecznych oraz wykonali palemki wielkanocne używając do tego kolorowej bibuły, kordonka i drewnianych patyczków. Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach i życzymy Wesołych Świąt!

Galeria zdjęć


Wystawa Polska Walcząca w przasnyskim muzeum

W piątkowe popołudnie w dniu 7 kwietnia pan Krzysztof Bieńkowski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie otworzył wystawę Polska Walcząca w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. W wernisażu uczestniczyli: pan Marcin Grabowski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, pan Waldemar Trochimiuk Burmistrz Przasnysza, pani Agnieszka Brykner Dyrektor Muzeum Historycznego, żołnierze z Jednostki Wojskowej w Przasnyszu, harcerze oraz mieszkańcy Przasnysza i okolic.

Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa „Polska Walcząca" przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie i opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom - Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazujemy najważniejsze wydarzenia, w tym akcję „Burza" i powstanie warszawskie, których siedemdziesiątą rocznicę obecnie obchodzimy. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach. (źródło: IPN)

Wystawę można zwiedzać do 19 kwietnia 2017 r.

Galeria zdjęć


Zaproszenie na wernisaż wystawy Polska Walcząca

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewoda Mazowiecki oraz Burmistrz Miasta Przasnysza zapraszają na otwarcie wystawy Polska Walcząca w dniu 7 kwietnia, o godzinie 15.00 w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, ul. Rynek 1.