W związku z tragedią w Koszalinie pragniemy zapewnić, że przasnyski escape room jest w pełni bezpieczny. Dla prawidłowego przejścia rozgrywki nie jest konieczne uwięzienie uczestników. Pomieszczenie rozgrywki jest monitorowane, a uczestnictwo nieletnich odbywa się każdorazowo pod opieka pracownika Muzeum. Budynek Muzeum w którym znajduje się escape room, przeszedł pozytywnie, w listopadzie 2018 roku kontrole Straży Pożarnej. W dniu 7 stycznia 2019 r. przeprowadzono ponowną kontrolę przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej, która zakończyła się pozytywnym wynikiem.

28 grudnia miały miejsce w przasnyskim Muzeum dwa bardzo ważne wydarzenia: promocja – najnowszego muzealnego wydawnictwa – katalogu "Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej" oraz podsumowania 5-lecia działalności Muzeum jako samorządowej instytucji kultury, której organizatorem jest Miasto Przasnysz.

W dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Muzeum Historycznego w Przasnyszu odbyło się "VII Przasnyskie Spotkanie Muzealne: Historia i Pamięć", którego gościem był Pan Mirosław Krejpowicz - znany kolekcjoner i posiadacz licznych zbiorów m. in. starych fotografii oraz pocztówek, dawny mieszkaniec Przasnysza, a obecnie Ciechanowianin.