REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika”

w ramach II Festiwalu Fabryka światła

12 września 2015 r.

 

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorami gry miejskiej „W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 12 września 2015 r. w Przasnyszu są:

Miasto Przasnysz

Mazowiecki Instytut Kultury

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

w dalszej części Regulaminu nazywani Organizatorami.

2. Fundatorem nagród jest Miasto Przasnysz.

3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci (7-12 lat)

- młodzież (13-19 lat).

Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 12 września 2015 r. w godz. 11-14 na terenie miasta Przasnysz.

2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak najkrótszym czasie. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.

3. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołów – po 3 dla każdej grupy wiekowej.

4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy wyznaczają spośród siebie kapitana zespołu.

5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.

6. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

7. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra miejska” przyjmowane będą do 07.09.2015 r. włącznie. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. W przypadku braku zgłoszeń do którejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie ilości zespołów w kategorii, do której zgłoszeń było więcej. Jednak ogólna ilość zespołów biorących udział w grze nie może przekroczyć liczby 6.

8. Gra rozpocznie się 12 września 2015 r. o godz. 11.00. Miejsce zbiórki zespołów: Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).

9. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.

10. Gra kończy się 12 września 2015 r. o godz. 14.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.

12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.

13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

15. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa Zespół, który w najkrótszym czasie rozwiąże wszystkie zadania na wyznaczonej trasie i zbierze największą ilość punktów.

2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty i czas wykonanych zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.

3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 12 września 2015 r. nie później niż o godz. 14.30 na mecie Gry.

§ 4. Nagrody

  1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną w każdej z kategorii wiekowych, dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Miasto Przasnysz.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

1 Opracowano na podstawie: Kaczmarek H., Leśniak B.: Scenariusz gry miejskiej „Z Miłoszem krok po kroku… czyli bieganie po Kościanie”.

Źródło: http://www.wbp.poznan.pl/att/x-archiwum/6_228_pl_p_kaczmarek_lesniak_p2.pdf

W sobotę 22 sierpnia na rynku przed Ratuszem Miejskim odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne pt. "A mnie jest szkoda lata", którego współorganizatorem było Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Podczas spotkania wystąpili poeci z Klubu Literackiego "Przaśnik" oraz zaproszeni goście z Działdowa - "Działdowska Kuźnia Słowa" i Ciechanowa.

 

 Galeria zdjęć

W dniach 29-30 sierpnia 2015 w Przasnyszu odbyła się IV Runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Kierowców Amatorów PZM czyli Rajdowe Kryterium Orlika 2015.

 

Galeria zdjęć

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt pt. "Tu zaszła zmiana". Przasnyski Plener Malarski im. Stanisława Ostoja-Kotkowskiego pod linkiem http://www.bzwbk.pl/informacje-o-ban…/granty/glosowanie.html. Zaznaczenie na mapie województwa mazowieckiego ułatwi wyszukanie nas na liście. Prosimy o udostępnienie informacji jak najszerszemu gronu znajomych i serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos.

W czwartek 27 sierpnia przed muzeum odbył się festyn na zakończenie wakacji. Zorganizowany był przede wszystkim z myślą o dzieciach, dla których przygotowano dużo gier i zabaw.

 

Galeria zdjęć

W dniu 20 sierpnia zakończyliśmy wakacyjne spotkania w muzeum. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek począwszy od dnia 16 lipca. Wzięło w nich udział 88 uczestników. Dzieci zwiedzały ekspozycje muzealne, brały udział w przygotowanych blokach tematycznych dotyczących historii Przasnysza oraz poznawały region góralski - Huculszczyznę. Zajęciom tym towarzyszyły projekcje filmów: "Tworzymy własną legendę" i kroniki archiwalne przedstawiające Huculszczyznę w latach 30. XX wieku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne, na których dzieci m. in. projektowały herb miasta Przasnysza i lepiły pieczęcie z gliny. W ramach wakacyjnych zajęć zorganizowaliśmy również dwa spotkania z panem Wojciechem Ciesielskim, który przybliżył dzieciom tematykę pieczęci i herbów, a także zapoznał z historią instrumentu - fletni Pana. Z propozycji naszych spotkań oprócz miejscowych dzieci, skorzystały dzieci przebywające w Przasnyszu na wakacjach oraz uczestnicy wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu Fili Nr 1 i Nr 2. Wykonane podczas warsztatów prace oraz materiały edukacyjne dzieci zabrały do domów. W nagrodę za czynny udział w zajęciach wszyscy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Mamy nadzieję, że uczestnicy naszych wakacyjnych spotkań będą je dobrze wspominać i z chęcią będą brały udział w kolejnych wydarzeniach muzealnych.

 

Galeria zdjęć