Warsztaty bożonarodzeniowe "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka..."

Zapraszamy do Muzeum Historycznego w Przasnyszu na warsztaty bożonarodzeniowe "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka...", które rozpoczną się od 1.12.2016 r. i będą trwały do 21.12.2016 r. Składać się będą z dwóch części - praktycznej i teoretycznej, podczas których uczestnicy poznają tradycje Świąt Bożego Narodzenia oraz wykonają ozdobną kartę świąteczną.

 


Zaproszenie na Galę wręczenia medali Stanisława Ostoja-Kotkowskiego

 


Promocja III tomu Rocznika Przasnyskiego już za nami

W chłodny piątkowy wieczór, 28 października 2016 r., w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się spotkanie promocyjne III tomu Rocznika Przasnyskiego. Na okładce wydawnictwa po raz pierwszy umieszczono oficjalnie zatwierdzony herb gminy Krasne, nawiązujący do herbu rodziny Krasińskich. W Roczniku opublikowane zostały wzory insygniów tej gminy, opracowane przez Roberta Szydlika oraz ich obszerny wywód genealogiczny pióra Adama A. Pszczółkowskiego.
Gości zebranych w muzeum powitała dyrektor muzeum Agnieszka Brykner, a spotkanie poprowadził prezes TPZP i przewodniczący rady redakcyjnej Rocznika Piotr Kaszubowski. Obecni byli członkowie rady redakcyjnej: dr Irena Kotowicz-Borowy, dr Waldemar Krzyżewski, Bogusław Kruszewski, Zbigniew Lorenc, Maria Weronika Kmoch oraz inni autorzy: Adam A. Pszczółkowski, Jan Chmielewski, Janina Janakakos-Szymańska, Barbara Sitek-Wyrembek, Wojciech Ostrowski.
Zebrani mogli posłuchać pieśni skomponowanych przez Witolda Rosołowskiego do słów wierszy poetów przasnyskich.
Tak jak w poprzednich latach, wiele miejsca w Roczniku poświęcono historii północnego Mazowsza. Opublikowane zostały również prace nagrodzone w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Alfreda Borkowskiego.
Publikacja została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Muzeum Historyczne w Przasnyszu dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Przasnyskiego, Nadleśnictwa Przasnysz, Nadleśnictwa Parciaki, Banku Spółdzielczego w Przasnyszu oraz Gmin: Jednorożec i Krasne.

 

 Galeria zdjęć


Legitymacja członka Straży Obywatelskiej ciekawym obiektem miesiąca października

 

Interesującym przedmiotem znajdującym się w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu jest legitymacja członka Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy wystawiona 12 października 1939 roku na nazwisko Lucjana Smoleńskiego. Legitymacja ma formę składanego blankietu w kolorze bladozielonym, z drukiem w kolorze czarnym. Na pierwszej stronie znajduje się miejsce na fotografię lub numer innego dokumentu z fotografią oraz podpis właściciela, natomiast wewnątrz rubryki (w języku polskim i niemieckim), w których naniesiono dane (numer legitymacji, imię i nazwisko, funkcja). Na dole figuruje pieczęć okrągła z wizerunkiem syrenki warszawskiej i napisem: Straż Obywatelska m. st. Warszawy Okręg XIII.
Pomysł powołania Straży Obywatelskiej zrodził się 4 września 1939 roku, a jego inicjatorem był Prezydent Warszawy Stefan Starzyński. W nocy z 5 na 6 września ukazała się na murach miasta i w prasie odezwa do ludności informująca o powołaniu SO. Wzorem dla nowej formacji była działająca w Warszawie pod tą samą nazwą organizacja z okresu I wojny światowej. Funkcja komendanta głównego powierzona została Januszowi Regulskiemu - byłemu wojskowemu, działaczowi społecznemu, ekonomiście i przemysłowcowi. Już szóstego września, około godziny 12, na ulicach Warszawy pojawiły się pierwsze posterunki "strażników" z żółtymi opaskami i czerwonymi literami "S. O." na ramionach. w ciągu trzech kolejnych dni do służby zgłosiło się 5000 ochotników. Do głównych zadań nowo powstałej organizacji należało zapewnienie wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, pomocy sanitarnej i technicznej, aprowizacji, opieki nad opuszczonymi zakładami pracy, instytucjami naukowymi i zabytkami artystycznymi oraz pomocy ludności w najróżniejszych sprawach codziennych. Kapitulacja Warszawy (28 września) nie zakończyła działalności SO. Po blisko 3 tygodniach walk i bombardowań Warszawa była zdziesiątkowana. Wiele budynków było zniszczonych, place i trawniki pokryte były grobami poległych, a na ulicach zalegały resztki martwych koni. Brak elektryczności, gazu i wody dodatkowo pogłębiały fatalną sytuację sanitarną ludności. Niemieckie władze okupacyjne, zdając sobie sprawę z ogromu zadań w zrujnowanym mieście, pozwoliły, przynajmniej w początkowym okresie, na kontynuowanie działalności SO. W październiku 1939 roku do dotychczasowych zadań straży doszły nowe, z których najważniejszymi były: oczyszczanie ulic, przeprowadzanie ekshumacji z prowizorycznych grobów i rozdawnictwo żywności. Jednak przede wszystkim Niemcy wykorzystywali pomoc SO przy zwalczaniu groźby epidemii. Z tego powodu uporczywie bronił istnienia SO szef sanitarny z ramienia władz okupacyjnych - prof. Richter. Był on jednak wyjątkiem, gdyż Niemcy coraz bardziej niechętnie patrzyli na działalność zwartej organizacji złożonej z Polaków. W połowie października gestapo aresztowało zastępcę komendanta SO - dr. Jana Stanisława Gebethnera, znanego księgarza i wydawcę. Był to początek końca działalności SO. 16 października Stefan Starzyński wezwał do siebie komendanta Janusza Regulskiego i oświadczył, że nadszedł już moment likwidacji SO. Ostatecznie komendant policji niemieckiej ustalił termin rozwiązania SO na 30 października.
Dnia 29 października w Komendzie Głównej SO odbyła się ostatnia odprawa, na której odczytano rozkaz pożegnalny. Ostatnim aktem funkcjonowania SO było zebranie zamykające działalność komisji likwidacyjnej, w grudniu 1939 roku, na którym obecni otrzymali zaświadczenia o służbie w SO.
W zbiorach Muzeum znajduje się również zaświadczenie o członkostwie Lucjana Smoleńskiego w SO w okresie od 6 września do 30 października. Legitymacja i zaświadczenie zostały przekazane do Muzeum przez Pana Profesora Ryszarda Juszkiewicza.

Bibliografia:
J. Regulski, Straż Obywatelska m. st. Warszawy w październiku 1939 r., [w:] Rocznik Warszawski, t. 5, 1964.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/janusz-regulski - dostęp dn. 18.10.2016 r.


Lekcja muzealna "Święty - zwykły niezwykły"

Zapraszamy do Muzeum Historycznego w Przasnyszu na bezpłatną lekcje muzealną. Lekcja realizowana jest w oparciu o wystawę czasową "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej". Adresowana jest do dzieci w wieku Przedszkolnym i szkolnym, ma na celu pozyskanie wiedzy dotyczącej procesu kanonizacyjnego oraz form kultu świętych. Poprzez zabawę oraz wspólne rozwiązywanie łamigłówek nauczymy się analizować wizerunki świętych, poznamy ich życiorysy i przynależne im atrybuty.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej", finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

 


Promocja III tomu "Rocznika Przasnyskiego"

Zapraszamy na promocję III tomu "Rocznika Przasnyskiego", która odbędzie się w Muzeum Historycznym w Przasnyszu w dniu 28 października 2016 r. o godzinie 18.00.

 


Finał X Mazowieckiego Konkursu Literackiego

W dniu 22 października 2016 roku w muzeum odbyło się spotkanie finałowe X Mazowieckiego Konkursu Literackiego, który w tym roku ogłoszony był pod hasłem "Jakie społeczeństwo - Taka Literatura czyli rzeczywistość w zwierciadle satyry".

Organizatorzy:
Koło Miłośników Sztuki TARAS,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Współorganizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu,
Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Związek Literatów na Mazowszu,
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich,
Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL

Patronat:
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Skład Jury:
Przewodniczący:
Piotr Zemanek

Członkowie:
Wanda Stańczak
Ewa Stangrodzka
Piotr Kaszubowski

Sekretarz Jury:
Bożenna Beata Parzuchowska

WERDYKT :
kat. Poezja
I miejsce - Łucja Gocek/ Chojnice
II  miejsce - Tadeusz Knyziak/Warszawa
III miejsca - Tadeusz Charmuszko/Suwałki
                 - Stanisław Radomski/Przasnysz
Wyróżnienia:
Jan Stanisław Kamyk- Kamieński
Maria Dłuska/Ostrołęka
Wacław Płonka/Alwernia
Wojciech Ostrowski/Przasnysz
Beata Wyczałek/Polanica Zdrój

Nagrody specjalne:
Zbigniew Witosławski / Gorzów Wielkopolski
Natalia Borowska/Wałcz
Janina Karasiuk/Żakowola Stara

Kat. Proza
I miejsce - Krzysztof Martwicki/ Płońsk
II miejsce - Marzenna Lewandowska/ Kowal
III miejsce- Stanisław Radomski/Przasnysz

Do druku w obu kategoriach zakwalifikowano wybrane utwory następujących autorów: Krystyna Gudel, Grzegorz Iwanicki,  Stanisław Kałucki,,  Bernadeta Korzeniewska, Anna Smolenko, Ewa Pawłowska.

Ponadto w niniejszym zbiorze znalazły się teksty następujących autorów: Wanda Stańczak, Hanna Jadwiga Sobiech, Janina Janakakos- Szymańska, Piotr Zemanek, Bożenna Beata Parzuchowska.

 

Galeria zdjęć


Wernisaż wystawy "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej"
w muzeum

W dniu 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się wernisaż wystawy „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”. Na wstępie  głos zabrała Agnieszka Brykner - dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu, a następnie  Maria Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Po wystawie zebranych gości oprowadziła kurator wystawy Joanna Zyśk – kierownik działu historyczno-artystycznego Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Pracownicy Muzeum Kultury Kurpiowskiej są pomysłodawcami projektu, w ramach którego m. in. zrealizowano aktualną wystawę. Ekspozycja dotyczy kultu świętych w Kościele na przykładzie diecezji łomżyńskiej.

Wystawę zorganizowano ze zbiorów:

Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży,
Muzeum Historycznego w Przasnyszu,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Muzeum Kurpiowskiego w Wachu,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Diecezjalnego w Łomży,
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Parafii Ducha Świętego w Kadzidle,
Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce,
Parafii  św. Wojciecha w Przasnyszu,
Parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie,
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
i ze zbiorów prywatnych pana Waldemara Krzyżewskiego.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

 

 

 Galeria zdjęć


"Przaśny miód w przaśnym grodzie" - zakończyliśmy warsztaty bartnicze

W dniu 17 października w Muzeum odbyły się warsztaty bartnictwa. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu przy współpracy z Bractwem Bartnym. Projekt"Przaśny miód w przaśnym grodzie" sfinansowany został przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.
Zawód bartnika był najstarszą formą pszczelarstwa w Polsce, a samo bartnictwo od 14 października 2016 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ze względu na sąsiedztwo obszarów puszczańskich, także Ziemia Przasnyska miała licznych przedstawicieli tego rzemiosła. Świadczy o tym nazwa miejscowości Bartniki, odległej od Przasnysza o 3 km, która jest po raz pierwszy wzmiankowana już w 1239 roku. Według lustracji dóbr królewskich z 1564 r. również w samym Przasnyszu zamieszkiwali bartnicy, a twórcą pierwszego prawa bartnego tzw. "Ciechanowskiego prawa bartnego" z 1559 r. był starosta przasnyski Krzysztof Niszczycki.
Podczas spotkania ze współczesnymi bartnikami dzieci miały możliwość poznać historię tej profesji, obejrzeć dawny strój bartnika oraz narzędzia wykorzystywane przy pracy. Uczestnicy mieli równiez okazję uczestniczyć w pokazie drążenia barci w naturalnym pniu podarowanym jako pomoc dydaktyczna przez Nadleśnictwo Przasnysz. Dodatkową atrakcję stanowiła degustacja miodu.
Warsztaty nawiązywały do multimedialnej wystawy stałej"Złoty wiek Przasnysza", na której m. in. prezentowane jest zagadnienie bartnictwa przasnyskiego.

„Działanie realizowane w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

 

 

Galeria zdjęć


Zapraszamy na wernisaż wystawy "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej"

Otwarcie ekspozycji odbędzie się w dniu 21 października 2016 roku, o godzinie 14.00 w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.