Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację Muzeum Historycznemu w Przasnyszu aplikującemu z wnioskiem Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania praw miejskich z programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Ekspozycja, której otwarcie będzie miało miejsce we wrześniu 2017 roku, zobrazuje kierunki rozwoju miejscowego osadnictwa, kształtowanie się społeczności i jej wpływ na lokalną infrastrukturę, gospodarkę i środowisko na przestrzeni lat. Wystawa będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych. Towarzyszyć jej będzie katalog zawierający teksty specjalistyczne i fotografie. Wystawę dopełnią trzy rodzaje lekcji muzealnych, konferencja naukowa oraz pochód historyczny.

 

Całkowita wartość projektu: 38 000 zł

Kwota dofinansowana: 30 000 zł

 

Ponadto występując jako Partner w projekcie Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury we wniosku złożonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16, dla Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020, otrzymaliśmy dotację na wyposażenie i rozbudowę oferty kulturalno-edukacyjnej. Łączne środki na realizację zadania wynoszą 92 378,02 zł. Otrzymaną dotację przeznaczymy m.in. na kiosk multimedialny Mazowieckie legendy. Projekt zostanie zrealizowany w 2017 roku. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu.

 


Muzealny obiekt miesiąca lutego

Taca do chleba rzeźbiona, drewniana. Barwa drzewa brązowa. W środku pejzaż z chatką, pniem drzewa i wiatrakiem. W otoku napis „Gospodyni Wesoła Gdy Ma Gości Dokoła”. Taca została przekazana do Muzeum przez Panią Barbarę Krzykowską z Krasnosielca. MHP/H/480

 


Zakończyły się ferie zimowe w Muzeum

W dniu 22 lutego zakończyły się ferie zimowe w Muzeum. Uczestnicy ferii zwiedzali wystawy muzealne, a także brali udział w grach i zabawach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników muzeum. Wspólnie obchodziliśmy Walentynki robiąc walentynkowe kartki, przygotowywaliśmy się na bal karnawałowy wykonując kolorowe maski, jak również wykonaliśmy głowę turonia. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się kim był Św. Walenty oraz poznały zapustowe zwyczaje i obrzędy. Duże zainteresowanie wzbudziły dawne przedmioty codziennego użytku, które uczestnicy zajęć mogli obejrzeć i dowiedzieć się do czego służyły. Podczas zimowych spotkań odbyły się też warsztaty artystyczne pod kierunkiem pana Roberta Olszaka, pracownika muzeum, który uczył dzieci szkicowania węglem oraz poprowadził warsztaty lepienia z gliny. Nie zabrakło też gry, której celem było odnalezienie ukrytych literek i ułożenie z nich hasła, co poprzedzone było licznymi zadaniami i rebusami.Z propozycji naszych spotkań skorzystały dzieci miejscowe, jak również te które przyjechały na ten czas do swoich rodzin oraz uczestnicy ferii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu Filii Nr 1 i 2. Dziękujemy wszystkim dzieciom i opiekunom za udział w zajęciach i wspólną zabawę.

 

 Galeria zdjęć


" Poakowskie podziemie niepodległościowe na Północnym Mazowszu"

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na prelekcję historyczną Bartosza Drejerskiego pt." Poakowskie podziemie niepodległościowe na Północnym Mazowszu" - Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Rynek 1, 1 marca 2017 r, godz. 12.00.

 


III Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej już za nami 

W niedzielę 19 lutego, miał miejsce III Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej trasą: Leszno, Sierakowo, Strefa Gospodarcza, Karwacz, po którym uczestnicy mogli ogrzać się przy ognisku i skosztować specjałów kuchni polowej. Zwieńczeniem rajdu była konferencja historyczna, która odbyła się w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. Podczas konferencji zostały wygłoszone trzy referaty: dr. hab. n. wet. Sławomira Gonkowskiego pt. "Nie tylko kawaleria, zwierzęta w czasie wojny 1914-1918", Jacka Furmańczyka pt. "Utracony sztandar - ostatnia walka batalionu szczecińskich fizylierów. Józefowo 1915", Piotra Kaszubowskiego pt. "Duchowieństwo powiatu przasnyskiego wobec wielkiej wojny". 

 

 Galeria zdjęć


Wizyta wiceministra Kazimierza Smolińskiego

w Muzeum Historycznym w Przasnyszu

W dniu 15 lutego Muzeum Historyczne w Przasnyszu odwiedził wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

 

 Galeria zdjęć


 III Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej

W niedzielę 19 lutego zapraszamy na III Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej oraz na konferencję historyczną, która rozpocznie się o godzinie 15.30 w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

 


Ferie w Muzeum

Zapraszamy 13 - 15 luty i 20 - 22 luty w godzinach 10.00 - 14.00. Zapraszamy dzieci w wieku 6 - 12 lat.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna.

 


Wernisaż wystawy

"Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777-1840)"

W piątek, 10 lutego, o godz. 14.00 w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się wernisaż wystawy pt."Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777-1840)". Przybyłych na wernisaż gości powitała Agnieszka Brykner Dyrektor Muzeum. Następnie prof. dr hab. Norbert Kasparek wygłosił wykład pt. "Generalicja Powstania Listopadowego", a dr Tomasz Kordala przybliżył zebranym postać gen. Piotra Bontemps.

Wystawa powstała w wyniku realizacji programu naukowo-badawczego przez Dział Archeologii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na wystawie zaprezentowano zabytki pozyskane podczas poszukiwań archeologicznych grobu Piotra Bontemps na terenie nieistniejącego od 1935 r. kościoła w Imielnicy. Na ekspozycji znajdują się m. in. krzyżyki, medaliki, fragmenty różańców, monety, okucia trumien, szczątki tkanin, dokumenty, militaria z początków XIX w., jak również makieta krypty rodzinnej Bontempsów. Uzupełnieniem ekspozycji są plansze przybliżające losy generała oraz jego zasługi dla armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Stowarzyszenia Artylerii Dawnej "Arsenał", Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

 

 Galeria zdjęć


Zapraszamy na otwarcie wystawy

"Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777-1840)"

W piątek, 10 lutego, o godz. 14.00 w Muzeum Historycznym w Przasnyszu (ul. Rynek 1) odbędzie się otwarcie wystawy czasowej pt."Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps (1777-1840) " ze zbiorów: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Stowarzyszenia Artylerii Dawnej "Arsenał", Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Wystawa przybliża postać generała w służbie francuskiej, polskiej i rosyjskiej, na tle burzliwych wydarzeń przełomu XVIII i XIX w.