"Wieczór Karnawałowy" już za nami

W dniu 4 lutego 2018 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się „Wieczór Karnawałowy” zorganizowany przez Klub Literacki „Przaśnik” działający przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, którego prezesem jest pani Anna Jelińska. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: pan Waldemar Trochimiuk burmistrz Przasnysza, pani Wiesława Krawczyk wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pani Ewa Żbikowska kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu, pani Zofia Wódkiewicz rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku, radni miejscy. Licznie przybyli przedstawiciele różnych zaprzyjaźnionych środowisk: Stowarzyszenia Kuźni Słowa z przewodniczącą panią Renatą Buczyńską, Stowarzyszenia Autorów Polskich z prezesem panią Janiną Janakakos-Szymańską, Koła Emerytów i Rencistów z Czernic Borowych z przewodniczącą panią Marianną Sobieraj, Klubu Seniora w Bogatem z przewodniczącą panią Ireną Budnicką, pani Alicja Małkowska, pani Sylwia Kaczmarczyk z córką Martą, pani Jadwiga Smółka, pani Elżbieta Karisson. „Wieczór Karnawałowy” dostarczył zebranym gościom wielu wspaniałych atrakcji, wśród których wymienić należy występ Klubu Literackiego „Przaśnik” oraz chóru męskiego „Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej, który działa pod patronatem Towarzystwa Miłośników Opinogóry. Podczas spotkania można było usłyszeć premierowe wykonanie przez panią Annę Jelińską – prezes Klubu Literackiego „Przaśnik” - dwóch piosenek nagranych w studiu pana Marka Karolskiego. Wiersze recytowali goście: pani Renata Buczyńska, pani Janina Janakakos-Szymańska, pan Wojciech Kowalski oraz przasnyszanie: pani Bożenna Parzuchowska, pani Barbara Ignatowska, pani Ewa Kolwicz-Gwiazda, pani Teresa Bednarska i pan Wojciech Kołakowski. Prezentacja wierszy przeplatana była muzyką karnawałową w wykonaniu chóru „Melodia”. Zespół wystąpił w składzie: Jerzy Szpojanowski - kierownik muzyczny zespołu, Mieczysław Leszczyński, Mieczysław Piotrowski, Stanisław Leszczyński, Wojciech Kowalski, Mirosław Laskowski oraz Krzysztof Łyziński. Repertuar zespołu to m.in. stare przeboje przedwojennej Polski, jak i własne, współcześnie pisane, tworzone i aranżowane głównie przez kierownika muzycznego. Dziękujemy licznie przybyłym gościom, którzy nadali sens całemu przedsięwzięciu, a gromkimi brawami sprawili radość występującym artystom.

wieczór karnawałowy

Galeria zdjęć

Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przasnyszu

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyła się uroczysta gala - Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu obchodził XX-lecie działalności. Jubileusz połączony był  z otwarciem wystawy „Świat Mało Znany V” oraz premierą filmu o uczestnikach Środowiskowego  Domu Samopomocy. Głównym celem uroczystości było podsumowanie dwudziestoletniej działalności domu.

       Uroczystości odbywały się w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Władz Miasta Przasnysza, Burmistrz Przasnysza- Waldemar Trochimiuk, Zastępca Burmistrza - Wiesława Helwak, Przewodniczący Rady Miasta - Piotr Jeronim, ,liczne grono  Radnych Rady Miejskiej w Przasnyszu, Kierownik Delegatury  MUW w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski i Starszy inspektor Wojewódzki  Miroslaw Czaplicki z Wydziału Polityki Społecznej Delegatury MUW w Ostrołęce, ksiądz prałat Andrzej Maciejewski Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu, dyrektorzy placówek oświatowych i kultury.  Jak zawsze mogliśmy liczyć na obecność naszych przyjaciół ze Środowiskowych Domów Samopomocy z  Białusnego Lasku, Makowa  Mazowieckiego, Pułtuska, Ostrołęki, Ciechanowa, Strzegowa, Ostrowi Mazowieckiej, Mławy i wielu innych zaproszonych gości.Obchody 20-lecia placówki były huczne i pełne radości. Wraz z kadrą i uczestnikami  świętowało ponad 100 osób.

Wszystkich zebranych serdecznie przywitała  Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu wspólnie z Katarzyną Banul-Żyra Kierownik ŚDS.

Po przywitaniu Gości odczytany został List Podsekretarz stanu Elżbiety Bojanowskiej z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przysłany z okazji Jubileuszu. W liście gratulacyjnym skierowanym do pracowników i uczestników Domu, Pani Minister zaznaczyła jak ważną misję wypełniają pracownicy i dyrekcja. Jednocześnie życzyła kolejnych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Natomiast uczestnikom Domu wzajemnej życzliwości, przyjaźni, pogody ducha i uśmiechu na co dzień.

Kolejnym punktem była projekcja multimedialnej prezentacji podsumowującej 20 - letnią działalność przasnyskiej placówki. Przygotowanie  ciekawej prezentacji możliwe było dzięki szczegółowej Kronice prowadzonej  od początku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ciekawą formą, która uzupełniła wiedzę o funkcjonowaniu uczestników w ŚDS była projekcja filmu. Reportaż filmowy powstały z okazji Jubileuszu w bardzo obrazowy sposób przybliża ofertę wsparcia osób narażonych na wykluczenie  społeczne, dyskryminację i  marginalizację. Film przedstawia codzienne życie Środowiskowego Domu Samopomocy, specyfikę pracowni, rozkład dnia, prace wykonywane przez podopiecznych oraz pełne emocji wypowiedzi uczestników domu.

       Gościem specjalnym był Pan Dawid Sadowski reżyser filmu, który udzielił ciekawego wywiadu. Przedstawił  niezwykle cenne spostrzeżenia dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wydarzenie uświetniły występy wokalne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu. Swoim talentami muzycznymi zachwycili widzów Iwona Smolińska, Marzena Sobieska, Krzysztof Bieńkowski i Mariusz Czaplicki.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali pracownicy ŚDS.  Sukcesy ośrodka to bowiem codzienna ciężka praca całego zespołu, ich systematyczność oraz determinacja w dążeniu do celu.  Dziękowano również rodzicom uczestników ,którym wręczone zostały kwiaty , władzom miasta, radnym  oraz tym, którzy wspierają działalność Domu. Uczestnicy Jubileuszu rodzice i zaproszeni goście zostali obdarowani pamiątkowymi sercami.   

  Następnie w  ramach jubileuszowych obchodów nastąpiło  otwarcie wystawy, którego dokonała  Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu Agnieszka Brykner. Prace plastyczne, ceramika, kadry z filmu, fotografie wieloformatowe, zdjęcia, plakaty z realizowanych  projektów przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu można było oglądać na specjalnie przygotowanej z okazji  20-lecia wystawie. Trzeba przyznać, że uczestnicy dysponują licznymi talentami o których opowiedzieli pracownicy domu,  Ewa Olszak  i Mariusz Nawrocki.

Na końcu miały miejsce  bardzo emocjonalne rozmowy z uczestnikami jak i ich rodzinami. Słowa, które się najczęściej przewijały to miłość, potrzeba zrozumienia, poczucia bycia potrzebnym, szansa, wiara w drugiego człowieka.

          Druga część uroczystości to gratulacje  dla dyrektora, kierownika, pracowników i uczestników, które złożyło wielu zaproszonych gości.

Władze Miasta z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy składały serdeczne podziękowania pracownikom za duży wysiłek włożony w rozwój i doskonalenie tej formy pomocy osobom niepełnosprawnym.

Było wiele gratulacji, miłych słów i podziękowań, dużo emocji i wzruszeń. Wiele dobrego o działaniu placówki powiedzieli rodzice osób niepełnosprawnych, którzy najlepiej doceniają jej istnienie.

Środowiskowy Dom Samopomocy przez minione dwadzieścia lat zaskarbił sobie szacunek oraz uznanie wielu osób i instytucji.

Jak przystało na jubileusz – były życzenia, prezenty, tort z fajerwerkami, smakowite przyjęcie i wiele, wiele ciepła.

Dziękujemy za wsparcie, za ciepłe i budujące słowa. Świadomość posiadania tak wielu Przyjaciół jest dla nas największym prezentem.

     Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu.

obchody ŚDS

Galeria zdjęć