Polskie podziemie antykomunistyczne na północnych kresach wschodnich RP

Prelekcja dr. Jerzego Kurstaka


Zaproszenie na IV Rajd Pieszy Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej

IV rajd


Promocja książki Jana Chmielewskiego

Dnia 17 lutego 2018 roku w muzeum odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki pana Jana Chmielewskiego pt.: Powiesili ich przed Wigilią. Książka opowiada o dramatycznych wydarzeniach z 17 grudnia 1942 r, które miały miejsce w Przasnyszu, Pułtusku, Mławie i Ciechanowie.W Przasnyszu powieszono 5 osób, a w każdym z wymienionych miast wśród straconych była co najmniej 1 osoba  z Przasnysza lub powiatu przasnyskiego. Na promocję przybyli krewni osób zamordowanych w ten pamiętny dzień 17 grudnia 1942 r w Przasnyszu:  pan Michał Otłowski, a także pan Jan Kaczyński.

W zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu znajdują się cenne pamiątki i dokumenty  związane  z osobami straconymi na przasnyskim rynku. Materiały te zgromadziła i opracowała w latach 80. i  90. ówczesna kierownik  muzeum pani  Janina Żbikowska. 
Pan Jan Chmielewski  jest regionalistą, kolekcjonerem,  wielkim pasjonatem historii Przasnysza. Szczególnie interesuje się II wojną światową i okresem PRL-u. Ponadto jest poetą i prozaikiem, autorem wielu tekstów wydanych między in. w Cieniach małych tęsknot i Szeptach Duszy. Za swoje osiągnięcia  w grudniu 2017 roku otrzymał Medal Honorowy St. Ostoi-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany przyznawany przez TPZP.
 

Galeria zdjęć


Dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Muzeum Historyczne zaprasza na wystawę Życie niezłomnego Żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych Czesława Czaplickiego „Rysia”.
Czesław Czaplicki ps. „Ryś” urodził się 8 czerwca 1922 w Zaciszu k. Przasnysza, zmarł 16 lipca 2006 we Wrocławiu. Był jednym z tysięcy żołnierzy niepodległościowego podziemia, jednym z dwóch głównych organizatorów brawurowej akcji uwolnienia 42 więźniów – żołnierzy AK, NSZ i BCh z piwnic katowni UB w Krasnosielcu 1 maja 1945 roku. Na wystawie składającej się15 plansz, są zgromadzone zdjęcia archiwalne i współczesne oraz opisy najważniejszych wydarzeń z życia Wyklętego Żołnierza. Autorem wystawy jest Janusz Wolniak a oprawę graficzną stworzył Sławomir Kowalik. Wystawę można zwiedzać w muzeum dzięki wójtowi gminy Czernice Borowe Wojciechowi Brzezińskiemu.