Malarstwo, grafika i rzeźba w zbiorach muzeum: 13.11.2015 - 18.01.2016 r.

Wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Zaprezentowano na niej twórczość rodzimych artystów w postaci obrazów, grafiki, rysunku, fotografii i rzeźby, jak również twórców biorących udział w organizowanych w Przasnyszu plenerach malarskich w latach 1983 - 2015.

 

Galeria zdjęć


Tu zaszła zmiana. Przasnyski Plener malarski im. Stanisława Ostoja - Kotkowskiego: 24.10.2015 - 30.11.2015 r.

Wystawa poplenerowa, prezentująca obrazy wykonane przez uczestników projektu zorganizowanego przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Projekt został zrealizowany w ramach grantu uzyskanego w II Edycji Konkursu Grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" ogłoszonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Pozwoliło to na organizację 3 - dniowego pleneru malarskiego w dniach 4.10. - 6.10.2015, na którym 10 artystów malowało obrazy w technice olejnej. W projekcie uczestniczyli doświadczeni twórcy, jak również amatorzy, którzy pod ich kierunkiem mogli nabyć nowe umiejętności. Część z powstałych obrazów trafiła na aukcję charytatywną, z której dochód został przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu.

 Autorzy obrazów:

Monika Goździewska
Jarosław Kościuk
Andrzej Lesiński
Edyta Lisiewska
Alicja Małkowska
Krzysztof Miecznikowski
Marianna Olkowska
Robert Olszak
Julita Smolińska
Patrycja Stryjewska

 

Galeria zdjęć


Huculszczyzna. Obraz zatrzymany.

Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach z XIX i XX wieku: 06.07.2015 - 26.10.2015 r.

Wystawa pochodzi ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Na ekspozycji zaprezentowano kolekcję archiwaliów w postaci: rycin, rysunków, litografii, akwarel, oleodruków oraz fotografii ukazujących Hucułów i Huculszczyznę. Oprócz archiwaliów możemy obejrzeć ciekawe przykłady zabytków sztuki i rękodzieła huculskiego takich jak: stroje, tkaniny, ceramikę, biżuterię oraz przedmioty codziennego użytku wykonane z mosiądzu i drewna. Zgromadzone na wystawie obiekty mają na celu przybliżenie nam kultury Huculszczyzny oraz roli jaką spełniała w polskiej kulturze.

 

Galeria zdjęć

Huculszcyzna to kraina leżąca w widłach Cisy, Prutu, Białego i Czarnego Czeremoszu u stóp Czarnohory i Gorganów. Obejmuje pogórze karpackie na Pokuciu i Bukowinie oraz południowe stoki Karpat, wpływy kulturowe sięgają także obszarów nizinnych Pokucia. Od czasów Kazimierza Wielkiego do wybuchu II wojny światowej kraina ta znajdowała się w granicach Polski z wyjątkiem okresu rozbiorów, kiedy wchodziła w skład zaboru austriackiego. Obecnie leży prawie w całości w granicach Ukrainy (część południowa Huculszczyzny znajduje się na Bukowinie Rumuńskiej). Mieszkańcy tych ziem nazywani są Hucułami. To grupa etnograficzna pochodzenia ruskiego i wołoskiego, szczególnie wyróżniająca się spośród górali karpackich. Najprawdopodobniej ukształtowała się pod koniec XVII wieku i złożyło się na nią wiele nacji. (...) Głównym ich zajęciem była hodowla, pasterstwo, później także wyrąb i spław drewna. Rolnictwo odgrywało drugorzędną rolę, podobnie jak zbieranie płodów leśnych, rybołówstwo i łowiectwo. (...) Huculi prowadząc gospodarkę samowystarczalną własnoręcznie wytwarzali sprzęty domowego użytku, stroje czy tkaniny. Swoje wyroby kunsztownie ozdabiali. Szczególnie znani są z tkactwa, hafciarstwa, rzeźbiarstwa w drewnie, do którego używali intarsji i inkrustacji, oraz artystycznej obróbki metalu, rogu i skóry.

(tekst Joanna Bartuszek, autorka scenariusza wystawy)


W Kurpia obiektywem: 7.08.2015 - 10.09.2015

Wystawa fotograficzna zrealizowana przez uczestników projektu pt. "W Kurpia obiektywem" w ramach programu Równać Szanse 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Środki finansowe na projekt pozyskało Stowarzyszenie RAZEM w Przasnyszu.

 

Galeria zdjęć


I Przegląd Twórczości Członków Mławskiego Klubu Fotograficznego
(czerwiec-lipiec 2015 r.)

Pierwsza wystawa twórczości członków Mławskiego Klubu Fotograficznego działającego przy Galerii "13" w Mławie. Na wystawie przedstawiono ponad 140 zdjęć wieloformatowych, o różnorodnej tematyce - przyroda, krajobrazy, portrety, fotografia dokumentalno-dziennikarska, prezentujących dorobek 14 fotografików z Mławy, jak również innych regionów Polski.

Autorzy zdjęć: Robert Bartosewicz, Mirosława Czajkowska, Janusz Dębski, Anita Kamol, Milena Kordalska, Joanna Krzemieniewska, Cezary Lewandowski, Aleksandra Mężykowska, Zygmunt Mężykowski, Krzysztof Napierski, Kinga Olszewska, Monika Olszewska, Marcin Pontus, Mateusz Serafin.

Mławski Klub Fotograficzny powstał w 2015 roku. Skupia on fotografików z Mławy, jak również z innych regionów Polski. Siedzibą MKF jest Galeria "13" w Mławie. Wg statutu "celem klubu jest dobrowolne zrzeszenie się fotografików amatorów i profesjonalistów, miłośników fotografii - jako jednej z ważniejszych dziedzin sztuki oraz jej popularyzowanie w różnych odmianach i aspektach, oraz konkretna pomoc dla początkujących fotografików w rozwijaniu ich pasji."

 

Galeria zdjęć