Z niewoli do niepodległości

Wystawa "Z niewoli do niepodległości" otwiera w przasnyskim muzeum obchody rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poświęcona jest osobie naszego wybitnego rodaka kardynała Aleksandra Kakowskiego. Urodził się 5 lutego 1862 r. w Dębinach niedaleko Przasnysza, w rodzinie drobnoszlacheckiej. W domu rodzinnym dorastał w religijnej i patriotycznej atmosferze. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Przasnyszu i gimnazjum w Pułtusku zdecydował się na wstąpienie do warszawskiego seminarium duchownego. Następnie kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Petersburgu i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ten ostatni ukończył z tytułem doktora prawa kanonicznego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1886 r. przez wiele lat pełnił różne funkcje na terenie archidiecezji warszawskiej. W 1910 r. został doktorem teologii i rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Po śmierci arcybiskupa Wincentego Teofila Popiela został nowym arcybiskupem warszawskim. Podczas I wojny światowej był świadkiem i uczestnikiem wielu historycznych wydarzeń. Po powołaniu w październiku 1917 r. Rady Regencyjnej został jednym z jej trzech członków, razem ze Zdzisławem Lubomirskim i Józefem Ostrowskim. Działalność Rady Regencyjnej, choć mocno ograniczana przez władze niemieckie, położyła solidne podstawy pod odbudowę przyszłego państwa polskiego. Rozwiązała się w listopadzie 1918 r. przekazując swoje kompetencje na ręce Józefa Piłsudskiego. Aleksander Kakowski pełnił funkcję arcybiskupa warszawskiego do swojej śmierci w grudniu 1938 r. Pochowany został na cmentarzu na Bródnie. Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Na wystawie znajdują się eksponaty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Biblioteki Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Muzeum regionalnego w Pułtusku, Muzeum historycznego w Przasnyszu oraz Waldemara Krzyżewskiego.

 

 


Świat mało znany

Wystawa "Świat mało znany" prezentowana w Muzeum Historycznym w Przasnyszu z okazji obchodów 20 - lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu, ilustruje dorobek placówki od chwili jej powstania. Przedstawia ceramikę, prace plastyczne, kadry z filmu, fotografie wielkoformatowe, zdjęcia, plakaty z realizowanych w ŚDS projektów. Szczególnej uwadze polecamy prace rysunkowe, malarskie, graficzne wykonywane różnorodnymi technikami (kolaż, linoryt, akwarela, gwasz), których wartość estetyczna prezentuje poziom profesjonalnych prac plastycznych. Równie zaskakujące są naczynia, misy, dzbany, patery, wykonane w pracowni ceramicznej. Modelowane w różnorodnych technikach modelarskich. Znajdziemy tu wiele kształtów, bardzo indywidualnych form dekoracyjnych i użytkowych, pełnych koloru i ekspresji. Tak prace ceramiczne jak i graficzne i malarskie emanują pozytywną energią, a ich kunszt świadczy o zaangażowaniu autorów i profesjonalizmie zespołu ludzi pod okiem których wystawiane tu dzieła sztuki powstały.

 


Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji

590 rocznicy nadania Praw Miejskich

W dniu 15 września odbył się wernisaż wystawy „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich”.
Zarówno wystawa, jak i inne działania zostały dofinansowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wkład własny sfinansowało Miasto Przasnysz. Za pomoc finansową składamy serdeczne podziękowania MKiDN, a także władzom Przasnysza.

W skład programu wchodzą następujące wydarzenia:

  • zorganizowanie wystawy „Z kart historii Przasnysza...”,

  • wydanie katalogu wystawy,

  • pochód historyczny,

  • sesja popularnonaukowa.

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa punkty: zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu.

Dnia 10 października zaprosimy Państwa na pochód historyczny, który rozpocznie się Mszą Świętą w kościele farnym w intencji mieszkańców Przasnysza. W pochodzie wezmą udział m.in. uczniowie przasnyskich szkół, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i mieszkańcy miasta.Dnia 1 grudnia odbędzie się sesja popularnonaukowa „590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich”, w której wezmą udział archeolodzy i historycy specjalizujący się w historii Przasnysza i Północnego Mazowsza.
Wystawa „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa zorganizowana z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich” powstała ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu oraz następujących instytucji i osób prywatnych:

Archiwum Diecezjalnego w Płocku,
Archiwum Głównego Akt Dawnych,
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowego w Opolu,
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Regionalnego w Pułtusku,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Stowarzyszenia Protektor,
Tadeusza Bonisławskiego,
Michała Chrzanowskiego,
Marka Gadomskiego,
Waldemara Krzyżewskiego,
Mirosława Krejpowicza,
i Cezarego Pykały.

Dziękujemy wszystkim wymienionym instytucjom i osobom.
Podziękowania kierujemy również do pani Joanny Strękowskiej za skład i projekt graficzny katalogu, a także projekt zaproszenia, plakatu i plansz narracyjnych oraz do państwa Joanny i Jerzego Maciejewskich za druk katalogów, plakatów i zaproszeń.
Za pomoc przy montażu wystawy składamy podziękowania pani Anecie Miłoszewskiej i panu Andrzejowi Drejerskiemu.

Autorami scenariusza wystawy są: Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska, która również jest koordynatorem projektu.
Wystawie będą towarzyszyły lekcje muzealne o następującej tematyce:

„Pradzieje Ziemi Przasnyskiej”

„Złoty Wiek Przasnysza”

„Przasnysz w fotografii”

Planowane jest przeprowadzenie po 10 lekcji dotyczących każdego tematu wg scenariuszy przygotowanych przez pracowników muzeum. Lekcje adresowane są do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.
W ramach projektu wydaliśmy katalog, w którym zamieszczono 70 fotografii obiektów prezentowanych na wystawie (fot. Robert Olszak) i 100 not katalogowych. Katalog zawiera również teksty specjalistyczne.
Na wystawie prezentujemy historię miasta przedstawioną w czterech blokach tematycznych: pradzieje ziemi przasnyskiej, narodziny miasta, czasy nowożytne, czasy najnowsze. Wystawa i katalog przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością wzroku w postaci tyflografik, druku transparentnego i narracji Brajlem.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

 


100 lat na szlaku wielkiej przygody

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 100 - lecia harcerstwa na Ziemi Przasnyskiej. Na wystawie zaprezentowane zostały materiały związane z harcerstwem przasnyskim m.in. legitymacje, fotografie, kroniki zuchowe i harcerskie, wydawnictwa, mundury, odznaczenia, proporczyki. Ponadto na kilkunastu planszach przedstawiono  historię harcerstwa od początku powstania do czasów współczesnych. Autorami wystawy są: hm. Maria Siółkowska, hm. Jadwiga Sobierańska, hm. Halina Fabrykiewicz, hm. Teresa Sielska, phm. Wiesława Komosińska i pracownik muzeum Piotr Kaszubowski. Wystawę można zwiedzać do 22 września 2017 r.Galeria zdjęć

Dotknąć sacrum w obrazie, w poezji: 30.06.2017 - 4.09.2017 r.

Wystawa ikon, obrazów sakralnych i plansz z poezją Rafała Jaworskiego.

Czynna do 4 września 2017 r.

Rafał Jaworski urodził się w 1952 r. w Sławkowie. Absolwent AGH Kraków. W 1985 r. debiutował jako poeta. Laureat ponad stu ogólnopolskich konkursów poetyckich, eseistycznych i prozatorskich; m. in. nagród głównych: Łódzkiej Wiosny Poetów (1990) i im. J. Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie (2004), trzykrotny laureat konkursu poetyckiego "O laur ks. M. K. Sarbiewskiego" w Płońsku. Współpracuje z bydgoskim "Akantem". Liczne publikacje prasowe w almanachach, antologiach. Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku tworzy ikony i obrazy sakralne. Jego twórczość była prezentowana na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych. Wydał książki poetyckie: "Cywilizacja lepszego jutra" (1991), "Wierni i wybrani" (2007), "Wyznania nieomal ostateczne" (2009), "Wiersze poniekąd turystyczne" (2010), "Głębia interpunkcji" (2012). Tomik "Wierni i wybrani" był nominowany do nagrody im. Józefa Czechowicza za najlepszą książkę poetycką roku 2006/2007. W roku 2014 wydał zbiór esejów "Miejsca współczulne, strefy wdzięczności", a ostatnio "Fermenty i scalenia" - zbiór wierszy dość metafizycznych.

Strona autorska: www.ikony.tychy.pl

Galeria zdjęć


"Chcę być święty z jakąkolwiek bądź ofiarą..."
O. Honorat Koźmiński (1829-1916): 3.08.2017 - 27.08.2017 r.

Do 31 sierpnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu można zwiedzać wystawę pt. "Chcę być świętym z jakąkolwiek bądź ofiarą … O. Honorat Koźmiński (1829-1916)". 
Wystawa dotyczy osoby bł. o. Honorata Koźmińskiego kapucyna i założyciela wielu zgromadzeń zakonnych m. in. Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek. Na wystawie można zobaczyć też przedmioty i dokumenty związane z historią i życiem codziennym Mniszek Klarysek Kapucynek z Przasnysza. Do najciekawszych obiektów, które można obejrzeć należą: siedemnastowieczny dokument dotyczący budowy w Przasnyszu klasztoru sióstr bernardynek; ornat, w którym bł. o. H. Koźmiński odprawiał mszę św. podczas wizyty w Przasnyszu; pamiątki z obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie przetrzymywane były siostry z przasnyskiego klasztoru podczas wojny; włosienica i dyscypliny używane przez siostry klaryski-kapucynki do lat 70 XX w. 
Impulsem do zorganizowania wystawy było ogłoszenie przez Sejm bł. o. Honorata Koźmińskiego patronem roku 2017 oraz ukazanie się w ostatnim czasie książki s. Donaty Koski „Życie ukryte przed światem. Dzieje klarysek kapucynek z Przasnysza – 150 lat istnienia zakonu”.

Galeria zdjęć


VI Ciechanów. Wrzuć na luz i jeszcze plus: 18.05.2017 - 25.07.2017 r.

Pomysłodawczynią wystawy jest pani Alicja Gąsiorowska - Przewodnicząca Społecznego Komitetu Organizacyjnego Imprezy "Ciechanów Wrzuć na Luz i jeszcze plus". W VI edycji w barwnym korowodzie wzięła udział m. in. grupa taneczna z Przasnysza pod kierownictwem pani Małgorzaty Bandurskiej oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bogatego. Zaprezentowane na wystawie prace brały udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez komitet imprezy.

 

Galeria zdjęć 


Wystawa fotografii Tadeusza Myślińskiego "70 x 70": 22.04.2017 - 26.06.2017 r.

Na wystawie zaprezentowano prace przasnyskiego artysty fotografika Tadeusza Myślińskiego. Fotografie są  efektem wieloletniej pracy artysty i jak to sam powiedział - zaledwie fragmentem życiowego dorobku.
Wystawę można zwiedzać do 31 maja 2017 r.

Tadeusz Myśliński urodzony w Przasnyszu w 1947 roku. Ukończył Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie o specjalności fotografia-film. Artysta fotograf, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców, członek honorowy Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych. Stosuje w twórczości techniki interpretacyjne bromu czarno-białe oraz techniki chromianowe-guma. Uczestniczy w warsztatach, pokazach, plenerach w charakterze dydaktyka i metodyka fotografii. Posiada odznakę nadaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej Zasłużony Działacz Kultury, wyróżniony przez Kapitułę Fotoklubu RP srebrnym medalem - Zasłużony dla fotografii polskiej. W 2006 roku otrzymał medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany. W 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski przyznał Tadeuszowi Myślińskiemu Nagrodę Specjalną Za zasługi dla kultury polskiej. Od ponad dwudziestu lat organizator ogólnopolskich, jednodniowych, plenerowych spotkań z fotografią artystyczną w galerii Stodoła. Współorganizator zjawisk kulturotwórczych na Północnym Mazowszu.

Publikacje:
- Ogólnopolskie Plenerowe Prezentacje Fotografii Artystycznej, Teatr-Poezja-Satyra, Galeria "STODOŁA"
Retrospekcje Przasnysz 1995-2004;
- "Mój Świat", album fotograficzny, 2014.
(tekst: Tadeusz Myśliński)

 


Polska Walcząca: 7.04.2017 - 19.04.2017 r.

Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa „Polska Walcząca" przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie i opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom - Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazujemy najważniejsze wydarzenia, w tym akcję „Burza" i powstanie warszawskie, których siedemdziesiątą rocznicę obecnie obchodzimy. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach. (źródło: IPN)

Galeria zdjęć


Zapomniany generał Wojska Polskiego Piotr Bontemps 1777-1840: 10.02.2017 - 18.04.2017 r.

Wystawa powstała w wyniku realizacji programu naukowo-badawczego przez Dział Archeologii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na wystawie zaprezentowano zabytki pozyskane podczas poszukiwań archeologicznych grobu Piotra Bontemps na terenie nieistniejącego od 1935 r. kościoła w Imielnicy. Na ekspozycji znajdują się m. in. krzyżyki, medaliki, fragmenty różańców, monety, okucia trumien, szczątki tkanin, dokumenty, militaria z początków XIX w., jak również makieta krypty rodzinnej Bontempsów. Uzupełnieniem ekspozycji są plansze przybliżające losy generała oraz jego zasługi dla armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Stowarzyszenia Artylerii Dawnej "Arsenał", Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Galeria zdjęć


Z rodzinnego kufra: 5.01.2016 - 1.02.2016 r.

Wystawę pt. "Z rodzinnego kufra" ze zbiorów Barbary Sitek-Wyrembek można było zwiedzać do końca stycznia 2017 r.. Na ekspozycji zaprezentowano pamiątki rodzinne autorki, na które złożyły się różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze, gromadzone przez nią i jej bliskich od pokoleń. Wystawę uzupełniały obrazy, fotografie oraz autorskie tomiki wierszy.

 

Galeria zdjęć

Barbara Sitek-Wyrembek - korzeniami z podciechanowskiej wsi Kalisz. Mieszka w Ciechanowie. Ekonomistka i bibliotekarka. Laureatka wielu konkursów o różnej tematyce. Debiut poetycki nagrodzony w 1986 r. - "Czas ziemię krajać piórem i postępem". Utwory w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, we wspólnych almanachach i antologiach (ponad 40). Prezentacje wierszy w radio, telewizji, w świątyniach, placówkach kultury, szkołach i domach opieki. Autorka uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i kraju, gdzie propaguje rodzimą kulturę. Animatorka życia kulturalnego, pomysłodawczyni i organizatorka wielu wystaw, spotkań, Konkursu Literackiego im. T. Załęskiego oraz Ciechanowskich Zaduszek Poetyckich. Lubi podróże, muzykę, fotografię, malarstwo, haft i robótki ręczne. Zdobywczyni nagród w fotografii. Ceni prawdę, dobro, piękno, ciszę, prostotę i szczerość SŁOWA. Pielgrzymuje przez życie z kruchością prostej kobiety, z sercem pełnym miłości do Boga i ludzi. Autorskie książki - "prze CIĘTA CZASEM" (2008), "Klamra boleści" (2011), "...i uchyl chociaż powiekę OJCZE" (2011), "Samotność przychodzi nocą" (2015). 

Życiowe motto:

A jeśli żyć - to dla innych
A jeśli umierać - to dla Boga
A jeśli istnieć - to po coś
A jeśli kochać - to do końca
(z tomu "prze CIĘTA CZASEM")


Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej: 21.10.2016 - 11.12.2016 r.

W dniu 21 października 2016 roku w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się wernisaż wystawy „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”.
Wystawa pt. „Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej” wpisuje się w Ogólnopolskie Obchody 1050-lecia Chrztu Polski oraz nawiązuje do XXXI Światowych Dni Młodzieży, organizowanych w 2016 r. w Polsce. Będzie miała za zadanie przedstawienie kultu świętych w Kościele, na przykładzie diecezji łomżyńskiej, której daty powołania (1925–2015) będą stanowiły cezurę czasową ekspozycji. Scenariusz wystawy zakłada akcentowanie dwóch form kultu: publicznego i prywatnego, przybliżenie odbiorcom przebiegu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego oraz identyfikację i interpretację ikonografii sakralnej. (żródło: MKK w Ostrołęce)

 


Galeria zdjęć

 

Wystawę zorganizowano ze zbiorów:

Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży,
Muzeum Historycznego w Przasnyszu,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Muzeum Kurpiowskiego w Wachu,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Diecezjalnego w Łomży,
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Parafii Ducha Świętego w Kadzidle,
Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce,
Parafii  św. Wojciecha w Przasnyszu,
Parafii św. Stanisława Kostki w Przasnyszu,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie,
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
i ze zbiorów prywatnych pana Waldemara Krzyżewskiego.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

 


Wystawa grafik komputerowych (fraktali) Józefa Stanisława Ostoja-Kotkowskiego: 2.09.2016 - 17.10.2016 r.

Wystawa prezentuje dokonania artystyczne Józefa Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w dziedzinie grafiki komputerowej powstałe w latach 1989-1992. Oparte na matematycznych wzorach, przepełnione różnorodnością form i barw wyobrażenia przywodzą na myśl kosmiczne pejzaże czy rzeczywistość przyszłości... Jak sam artysta mówił: "Dopiero kiedy zetknąłem się z Układem Mandelborta (po przeczytaniu lektury prof. Benoita Mandelbrota), pomyślałem, że to jest coś, co mogę uważać za paletę. Oferuje ona artyście nowy zakres kolorów, kształtów i form." Fraktale są kolejnym przykładem na współdziałanie sztuki i nauki w twórczości Ostoja-Kotkowskiego.

Galeria zdjęć
 


Z plenerów w magicznych zakątkach świata: 16.06.2016 - 13.09.2016 r.

Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 16 czerwca 2016 r. Na ekspozycji zaprezentowano obrazy autorstwa znanego artysty plastyka, podróżnika - Franciszka Ryszarda Mazurka.

Franciszek Ryszard Mazurek urodził się w 1951 r. w Wolawcach. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, następnie Studium Reklamy w Ciechanowie oraz Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1979 r. uzyskał dyplom. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, autorem wielu wystaw w Polsce i na świecie. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta RP, odznaką"Zasłużony dla Kultury Polskiej" i brązowym medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

Galeria zdjęć


Wystawa malarstwa Karoliny Kacprzak pt. "Dzikie piękno": 07.08.2016 - 31.08.2016 r.

Zaprezentowane na wystawie prace zostały wykonane różnymi technikami, a tematem prac są dzikie zwierzęta. Przyciągają one uwagę widza swoim realizmem, dynamiką i potęgą.
Wystawę można zwiedzać do końca sierpnia 2016 r.

Karolina Kacprzak urodziła się 19 września 1996 roku w Makowie Mazowieckim. Jej rodzinną miejscowością jest Krasiniec. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu, a następnie rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od najmłodszych lat interesowała się rysunkiem i doskonaliła swoje umiejętności. Tematyką jej prac są głównie zwierzęta. Oprócz rysunku, swoje pomysły realizuje za pomocą gliny, modeliny i papieru, tworząc niezwykłe figurki zwierząt. Brała udział w wielu konkursach plastycznych, na których zajmowała wysokie miejsca oraz otrzymywała szczególne wyróżnienia.

 

Galeria zdjęć


35. rocznica powstania NSZZ RI "Solidarność": 12.05.2016 - 25.07.2016 r.

W Muzeum Historycznym w Przasnyszu od 12 maja 2016 r. można oglądać okolicznościową wystawę poświęconą 35. rocznicy powstania NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Na ekspozycji znalazły się zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki ze zbiorów Józefa Gutowskiego, Edwarda Sucheckiego, Benedykta Pszczółkowskiego, Macieja Kołakowskiego, Mariusza Bondarczuka i Muzeum Historycznego.

 


Świat Eugeniusza M.: 16.04.2016 - 06.06.2016 r.

Prezentowana wystawa została przywieziona z Norwegii, gdzie była eksponowana w Muzeum Reidera Berga w Stavanger i Galerii Sztuki w Sandes. Obejmuje prace powstałe od czasu ukończenia przez autora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Technika prac jest bardzo zróżnicowana, dzięki czemu możemy obejrzeć zarówno malarstwo olejne, akryl, malarstwo na metalu, jak również rzeźbę ceramiczną. Motywem dominującym są kompozycje figuralne, w tym tematy sakralne.

Eugeniusz Molski urodził się w 1942 roku w Bagienicach. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, gdzie pracował do roku 2006. Jest artystą wszechstronnym, który uprawia wiele rodzajów sztuk plastycznych: rzeźbę, ceramikę, malarstwo, w tym malarstwo ścienne. Brał udział w ponad 200 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród i wyróżnień, a jego prace znajdują się w zbiorach kolekcjonerów krajowych i zagranicznych.

 

Galeria zdjęć


Straż Graniczna na Mazowszu - historia i współczesność: 22.01.2016 - 31.03.2016 r.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie we współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Prezentowane na wystawie eksponaty i materiały pochodzą ze zbiorów: Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Towarzystwa Przyjaciół Chorzel, Grajewskiej Izby Historycznej oraz od osób prywatnych: panów Waldemara Bocheńskiego, Wiesława Brodeckiego, dr Wojciecha Grobelskiego, dr Michała Wiśnickiego i dr Waldemara Krzyżewskiego.

Początek ekspozycji poświęcony jest historii formacji granicznych w latach 1928 - 1939, które chroniły granicę polsko - niemiecką na odcinku z Prusami Wschodnimi. Wystawę zamykają plansze ze zdjęciami, na których przedstawiona jest współczesna, codzienna praca funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na ekspozycję składają się plansze, fotografie, dokumenty, obiekty zabytkowe m. in. broń i odznaczenia.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Północne Mazowsze pozostawało terenem przygranicznym, w Przasnyszu znajdował się Inspektorat Graniczny Straży Granicznej, który wchodził w skład Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej z siedzibą w Ciechanowie.

Inspektorat Graniczny w Przasnyszu funkcjonował od roku 1928 do wybuchu II wojny światowej. W 1939 roku podlegały mu komisariaty w Chorzelach, Działdowie, Zarębach (wcześniej Krukowie) oraz Szczepkowie Borowym. Do roku 1939 podlegał mu także Komisariat w Myszyńcu. Wielowiekowy okres kiedy to Północne Mazowsze było rejonem przygranicznym zakończył się wraz z wybuchem II wojny światowej.

 

Galeria zdjęć Malarstwo, grafika i rzeźba w zbiorach muzeum: 13.11.2015 - 18.01.2016 r.

Wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Zaprezentowano na niej twórczość rodzimych artystów w postaci obrazów, grafiki, rysunku, fotografii i rzeźby, jak również twórców biorących udział w organizowanych w Przasnyszu plenerach malarskich w latach 1983 - 2015.

 

Galeria zdjęć


Tu zaszła zmiana. Przasnyski Plener malarski im. Stanisława Ostoja - Kotkowskiego: 24.10.2015 - 30.11.2015 r.

Wystawa poplenerowa, prezentująca obrazy wykonane przez uczestników projektu zorganizowanego przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Projekt został zrealizowany w ramach grantu uzyskanego w II Edycji Konkursu Grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" ogłoszonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK. Pozwoliło to na organizację 3 - dniowego pleneru malarskiego w dniach 4.10. - 6.10.2015, na którym 10 artystów malowało obrazy w technice olejnej. W projekcie uczestniczyli doświadczeni twórcy, jak również amatorzy, którzy pod ich kierunkiem mogli nabyć nowe umiejętności. Część z powstałych obrazów trafiła na aukcję charytatywną, z której dochód został przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu.

 Autorzy obrazów:

Monika Goździewska
Jarosław Kościuk
Andrzej Lesiński
Edyta Lisiewska
Alicja Małkowska
Krzysztof Miecznikowski
Marianna Olkowska
Robert Olszak
Julita Smolińska
Patrycja Stryjewska

 

Galeria zdjęć


Huculszczyzna. Obraz zatrzymany.

Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach z XIX i XX wieku: 06.07.2015 - 26.10.2015 r.

Wystawa pochodzi ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Na ekspozycji zaprezentowano kolekcję archiwaliów w postaci: rycin, rysunków, litografii, akwarel, oleodruków oraz fotografii ukazujących Hucułów i Huculszczyznę. Oprócz archiwaliów możemy obejrzeć ciekawe przykłady zabytków sztuki i rękodzieła huculskiego takich jak: stroje, tkaniny, ceramikę, biżuterię oraz przedmioty codziennego użytku wykonane z mosiądzu i drewna. Zgromadzone na wystawie obiekty mają na celu przybliżenie nam kultury Huculszczyzny oraz roli jaką spełniała w polskiej kulturze.

 

Galeria zdjęć

Huculszcyzna to kraina leżąca w widłach Cisy, Prutu, Białego i Czarnego Czeremoszu u stóp Czarnohory i Gorganów. Obejmuje pogórze karpackie na Pokuciu i Bukowinie oraz południowe stoki Karpat, wpływy kulturowe sięgają także obszarów nizinnych Pokucia. Od czasów Kazimierza Wielkiego do wybuchu II wojny światowej kraina ta znajdowała się w granicach Polski z wyjątkiem okresu rozbiorów, kiedy wchodziła w skład zaboru austriackiego. Obecnie leży prawie w całości w granicach Ukrainy (część południowa Huculszczyzny znajduje się na Bukowinie Rumuńskiej). Mieszkańcy tych ziem nazywani są Hucułami. To grupa etnograficzna pochodzenia ruskiego i wołoskiego, szczególnie wyróżniająca się spośród górali karpackich. Najprawdopodobniej ukształtowała się pod koniec XVII wieku i złożyło się na nią wiele nacji. (...) Głównym ich zajęciem była hodowla, pasterstwo, później także wyrąb i spław drewna. Rolnictwo odgrywało drugorzędną rolę, podobnie jak zbieranie płodów leśnych, rybołówstwo i łowiectwo. (...) Huculi prowadząc gospodarkę samowystarczalną własnoręcznie wytwarzali sprzęty domowego użytku, stroje czy tkaniny. Swoje wyroby kunsztownie ozdabiali. Szczególnie znani są z tkactwa, hafciarstwa, rzeźbiarstwa w drewnie, do którego używali intarsji i inkrustacji, oraz artystycznej obróbki metalu, rogu i skóry.

(tekst Joanna Bartuszek, autorka scenariusza wystawy)


W Kurpia obiektywem: 7.08.2015 - 10.09.2015

Wystawa fotograficzna zrealizowana przez uczestników projektu pt. "W Kurpia obiektywem" w ramach programu Równać Szanse 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Środki finansowe na projekt pozyskało Stowarzyszenie RAZEM w Przasnyszu.

 

Galeria zdjęć


I Przegląd Twórczości Członków Mławskiego Klubu Fotograficznego
(czerwiec-lipiec 2015 r.)

Pierwsza wystawa twórczości członków Mławskiego Klubu Fotograficznego działającego przy Galerii "13" w Mławie. Na wystawie przedstawiono ponad 140 zdjęć wieloformatowych, o różnorodnej tematyce - przyroda, krajobrazy, portrety, fotografia dokumentalno-dziennikarska, prezentujących dorobek 14 fotografików z Mławy, jak również innych regionów Polski.

Autorzy zdjęć: Robert Bartosewicz, Mirosława Czajkowska, Janusz Dębski, Anita Kamol, Milena Kordalska, Joanna Krzemieniewska, Cezary Lewandowski, Aleksandra Mężykowska, Zygmunt Mężykowski, Krzysztof Napierski, Kinga Olszewska, Monika Olszewska, Marcin Pontus, Mateusz Serafin.

Mławski Klub Fotograficzny powstał w 2015 roku. Skupia on fotografików z Mławy, jak również z innych regionów Polski. Siedzibą MKF jest Galeria "13" w Mławie. Wg statutu "celem klubu jest dobrowolne zrzeszenie się fotografików amatorów i profesjonalistów, miłośników fotografii - jako jednej z ważniejszych dziedzin sztuki oraz jej popularyzowanie w różnych odmianach i aspektach, oraz konkretna pomoc dla początkujących fotografików w rozwijaniu ich pasji."

 

Galeria zdjęć Życie Pięknej Miłości. Ojciec Bernard Kryszkiewicz (1915-1945): 2.05.2015 - 29.06.2015

Wystawa została przygotowana w związku z przypadającą 100. rocznicą urodzin i 70. rocznicą śmierci o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty, kandydata na ołtarze. Na ekspozycji przedstawiono m. in. obrazy, fotografie, dokumenty archiwalne, a także przedmioty osobiste związane z życiem o. Bernarda. Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna.

 

Galeria zdjęć

Życiorys o. Bernarda Kryszkiewicza
Zygmunt Kryszkiewicz urodził się 2 maja 1915 r. w Mławie. Był synem Tadeusza Kryszkiewicza i Apolonii z Gołębiewskich. Ojciec Zygmunta był właścicielem dużych warsztatów mechanicznych w Mławie. Matka wywodziła się z drobnej szlachty poborzańskiej. Zygmunt miał sześcioro rodzeństwa: siostry - Stefanię Józefę, Helenę i Marię Magdalenę oraz braci - Hilarego, Jerzego (zmarł jako niemowlę) i Jana.
Początkowo uczył się w mławskim gimnazjum. Kiedy po roku szkolnym 1927/28 nie otrzymał promocji do następnej klasy, Apolonia Kryszkiewiczowa zawiozła go do klasztornego gimnazjum oo. pasjonistów w Przasnyszu. W bardzo krótkim czasie ujawniło się w nim powołanie do życia zakonnego.
Po ukończeniu  Szkoły Apostolskiej wstąpił do nowicjatu pasjonistów w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego, przyjmując imię Bernard od Matki Pięknej Miłości.
W 1936 r. wyjechał na studia teologiczne do międzynarodowego seminarium zakonnego pasjonistów w Rzymie. Rok później złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. i w grudniu tegoż roku powrócił do Polski. Wiosną 1939 r. został zastępcą dyrektora kleryków w Przasnyszu.
Po wybuchu wojny i trwającej kilka miesięcy tułaczce, udał się do klasztoru w Rawie Mazowieckiej, jedynej czynnej w okresie okupacji polskiej placówki Pasjonistów.  Był tam duszpasterzem i wychowawcą. Przygotowywał kleryków do kapłaństwa i uczył młodzież w tajnych kompletach. Był znakomitym pedagogiem. Jako dyrektor kleryków opracował program wychowawczy Pedagogicum, będący zbiorem 44 wskazań. Gdy w styczniu 1945 r. klasztor w Rawie zamieniono na szpital, pracował w nim, opiekując się rannymi.
W marcu 1945 r. ojciec Bernard wrócił do Przasnysza, by odnowić tu życie zakonne. Miał przed sobą niewiele ponad trzy miesiące życia -  7 lipca 1945 r. umarł na tyfus. W jego pogrzebie uczestniczyli licznie mieszkańcy Przasnysza i duchowieństwo. W powszechnym przekonaniu o. Bernard zmarł w opinii świętości.
Grób o. Bernarda Kryszkiewicza znajduje się w kruchcie kościoła ojców pasjonistów w Przasnyszu. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.
Z duchowości o. Bernarda zrodził się w Sadowiu (1988) ruch modlitewno-apostolski Rodzina Matki Pięknej Miłości, kierowany długie lata przez o. Dominika Busztę (1919-2005). Od 1989 r. RMPM wydaje biuletyn Echo Ojca Bernarda.
W 1995 r. uroczyście obchodzono 80. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci o. Bernarda. 12 listopada tegoż roku mszy św. przy jego grobie przewodniczył prymas Polski, kardynał Józef Glemp w asyście biskupów polskich i władz zakonnych pasjonistów z Rzymu.
14 grudnia 2001 r. przed kościołem pasjonistów w Przasnyszu biskup płocki Stanisław Wielgus poświęcił pomnik o. Bernarda autorstwa Jana Stępkowskiego ze Strzegowa.


Śladami Husytów. Średniowieczne zamki na Węgrzech: 28.01.2015 - 20.03.2015

Ekspozycja została przygotowana przez Herman Ottó Muzeum na Węgrzech z okazji 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Ekspozycja poświęcona jest późnośredniowiecznym fortyfikacjom w północnych Węgrzech. Ich początki datowane są na XIII wiek. Natomiast w drugiej połowie XV wieku niektóre z nich były użytkowane przez husytów, którzy jako najemnicy służyli w wojskach Królestwa Węgierskiego. Wystawa prezentuje liczne militaria związane z tym okresem, a także modele zamków i odtworzony fragment drewnianego muru. Poza tym ekspozycja wzbogacona jest o ciekawy program dydaktyczny, który składa się z zajęć i gier na tematy historyczne.

 

Galeria zdjęć


Stanisław Ostoja-Kotkowski. Malarstwo: 10.09.2014-07.01.2015

Ekspozycję przygotowano w związku z obchodami 20. rocznicy śmierci Stanisława Ostoja – Kotkowskiego.
Na wystawie zaprezentowano 12 obrazów powstałych w Australii w 1964r., namalowanych farbami polimerowymi. Dzieła sztuki zostały wypożyczone od p. Liliany Adamczyk, siostrzenicy artysty, która od wielu lat współpracuje z przasnyskim muzeum. Ekspozycję wzbogacono archiwaliami dotyczącymi życia i twórczości artysty, odznaczeniami oraz korespondencją. Zabytki te przybliżają sylwetkę twórcy, a w szczególności jego związki z Przasnyszem, m.in. okresem nauki w gimnazjum, latami okupacji czy wizytą w 1991r.

 

Galeria zdjęć


Ikona-Batik-Inspiracje: 04.10.2014-25.11.2014

Organizatorami ekspozycji są: Pracownia Batiku "MAMUT" Miejskiego Domu Kultury, Stowarzyszenie RAZEM oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu.

W staromiejskim ratuszu zaprezentowano 41 ikon wykonanych podczas zajęć miejskiej pracowni, która działa w ramach MDK od 2006 r. Autorami oryginalnych prac są: Joanna Stanisława Maćkowska, Tomasz Jakubowski, Monika Załęska, Anita Białobrzewska, Agnieszka Lompert, Weronika Lompert, Karolina Lompert, Renata Stempiń, Michał Kowalski, Konrad Kamzelski, Teresa Goliaszewska, Elżbieta Długosz i Wojciech Tyniecki.

Za kolebkę malowania obrazów woskiem uważa się indonezyjską wyspę Jawa. W Polsce - batik szczególnie popularny był w okresie międzywojennym. Wtedy to wykorzystywano go nawet do zdobienia mebli. Dziś znowu wraca do łask - warsztaty z jego tworzenia organizowane są w różnych ośrodkach kultury.

 

Galeria zdjęć


W kręgu secesji: 12.03.2014-31.08.2014

Na wystawie zaprezentowano eksponaty (133) pochodzące ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, które może się poszczycić największą kolekcją sztuki secesyjnej w kraju. W przygotowaniu wystawy wziął udział historyk sztuki, kustosz płockiego muzeum pan Mariusz Kacprzak.

 

Galeria zdjęć Drogi do Niepodległej: 15.07.2014-15.08.2014

Ekspozycja ukazuje przekrojowo dzieje bezpośredniej walki o niepodległość w latach 1905 - 1921. Pokazano starania wszystkich obozów politycznych, dążących do odbudowy Państwa Polskiego oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Wysiłek zbrojny Polaków walczących w czasie I wojny światowej obejmował walki I Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I, II i III Korpusu Polskiego na Wschodzie i Armii Błękitnej. Ekspozycję uzupełniają liczne fotografie, reprodukcje dokumentów oraz ilustracje p. Bohdana Wróblewskiego. Wystawa wypożyczona z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Galeria zdjęć


Metody leczenia koni w średniowieczu: 31.05.2014 - 10.07.2014

Wystawa ze zbiorów dr Waldemara Krzyżewskiego, przygotowana na II Przasnyski Jarmark Staropolski. Składa się z 31 akwarel na papierze czerpanym. Stanowią one powiększone kopie miniatur hiszpańskiego średniowiecznego iluminatora, przedstawiające dawne metody leczenia koni. Autorem prac jest związany rodzinnie z Przasnyszem konserwator papieru i skóry, skryptor, iluminator Kamil Królikowski.

 

Galeria zdjęć


Sochocińskie guziki - ślad dawnej tradycji: 08.05.2014-09.07.2014

Wystawa ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie. Na wystawie można zobaczyć maszyny wykorzystywane przy produkcji guzików, takie jak borownia, tokarnia, dziurkarnia, bęben do polerowania guzików, liczydła do liczenia grosów, łódź i sieci wykorzystywane do połowu małż, plansze z historią sochocińskiego guzikarstwa i oczywiście sochocińskie guziki. Okazuje się, że guzikarstwo miało ogromny związek z Ziemią Przasnyską. Tu, na Ziemi Przasnyskiej, wszystko się zaczęło. Otóż w 1866 r. w Krasnem powstała pierwsza na Płn. Mazowszu fabryka guzików z masy perłowej, założona przez ziemianina Ludwika Krasińskiego. Guziki wykonywano z muszli małży morskiej pochodzącej z basenu Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. Prekursorem guzikarstwa w Sochocinie był majster pracujący u Krasińskiego, który osiadł z rodziną w okolicach Sochocina. W XIX w. w Sochocinie i najbliższych wioskach działało ok. 400 warsztatów związanych z produkcją guzików.

 

Galeria zdjęć


Znaki Państwa Polskiego. Herb-Barwy-Hymn: 29.04.2014-29.05.2014

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzimy 2 maja i Święta Konstytucji 3 Maja Muzeum zorganizowało wystawę czasową "Znaki Państwa Polskiego-Herb-Barwy-Hymn" przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa pokazuje historię kształtowania się polskich symboli narodowych: godła, hymnu i barw narodowych od średniowiecza po czasy współczesne.Wystawę można zwiedzać od 29 kwietnia do 29 maja.

 

Galeria zdjęć


Święty Jan Paweł II: 25.04.2014-14.07.2014

Wystawa zdjęć, dokumentów i publikacji dotyczących uroczystości w Przasnyszu i Rostkowie, które z racji 400. rocznicy śmierci Stanisława Kostki odbyły się w dniach 19 i 20 sierpnia 1967 r. Wzięli w nich udział dwaj polscy kardynałowie: prymas Stefan Wyszyński i metropolita krakowski Karol Wojtyła.Dla przyszłego papieża, dziś świętego Kościoła powszechnego, był to jeden z pierwszych wyjazdów poza granicę arcybiskupstwa krakowskiego od momentu nominacji kardynalskiej (28 czerwca 1967 r.)

 

Galeria zdjęć 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2014 roku po raz czwarty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Aby popularyzować ideę tego święta w podcieniach Ratusza na rynku miejskim w dniach od 28 lutego do 2 marca można było oglądać okolicznościową wystawę zorganizowaną przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu i Urząd Miasta Przasnysz.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony ustawą w dniu 3 lutego 2011 roku w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

 

Galeria zdjęć


Mieczysław Welter. Rzeźba: 24.02.2014-06.05.2014

Dnia 24 lutego 2014 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się wernisaż wystawy pt. Mieczysław Welter. Rzeźba. Mieczysław Welter jest światowej sławy rzeźbiarzem, twórcą portretów, pomników, a także  medali. Do  pomników jego autorstwa należą: Pomnik  Męczeństwa w Sobiborze, Marii Konopnickiej we Wrześni, Mikołaja Kopernika we Fromborku i Meksyku, Fryderyka Chopina w Słupsku i Palma de Mallorca, Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz pomnik Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze. W twórczości   Mieczysława Weltera dominuje rzeźba portretowa. Na  wystawie oglądać można ponad 30 tego typu prac. Przedstawiają one zarówno znane postaci, jak również  znajomych artysty i członków rodziny. Rzeźby  wykonane są z  terakoty, brązu,  gipsu bądź sztucznego kamienia. Nawiązują do tradycji antycznej i wczesnochrześcijańskiej. W 2009 r. Mieczysław Welter odznaczony został Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W wernisażu wystawy uczestniczył artysta z córką Katarzyną i wnuczką Natalią.

 

Galeria zdjęć


Codziennie nowe odkrycie - zdjęcia z wykopalisk węgierskich: 17.12.2013-16.04.2014

Na wystawie można zobaczyć zdjęcia  z wykopalisk węgierskich ukazujących badania i życie archeologów pracujących na terenie województwa Pest. Dzięki prowadzonym wielkim inwestycjom związanym z budową dróg, linii kolejowych i centrów handlowych można było przeprowadzić badania archeologiczne na wielkich przestrzeniach Węgier. W ich trakcie odkryto wiele śladów osad i cmentarzysk datowanych od neolitu aż po średniowiecze. Wystawa przygotowana przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie oraz przez Państwowe Muzeum Archeologiczne.

 

Galeria zdjęć


150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego: 17.11.2013-06.02.2014

Wystawa została przygotowana i sfinansowana przez Urząd Miasta Przasnysz w związku ze zbliżającymi się obchodami 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Na 7 planszach przedstawiono dokumentację fotograficzną, związaną z działalnością przasnyskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich w 2013 r.

 

Galeria zdjęć


Dziewięć Dekad KEN-u: 11.10.2013-13.12.2013

Wystawa dokumentuje dzieje Gimnazjum i Liceum w Przasnyszu. Została zorganizowana w związku z planowanymi obchodami 90-lecia powstania placówki. Na wystawie przedstawiono sylwetki osób związanych ze szkołą na przestrzeni lat, jak również dokumentujące życie szkoły fotografie, dokumenty, przedmioty szkolne, kroniki, książki.

Galeria zdjęć Św. Stanisław Kostka w ikonografii: 21.09.2013-06.03.2014

Wystawa zorganizowana przez Burmistrza Miasta Przasnysz i Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Przygotowana została ze zbiorów własnych Muzeum oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Diecezjalnego w Płocku, Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Parafii św. Wojciecha w Przasnyszu, ks. Janusza Cegłowskiego i Waldemara Krzyżewskiego. Na wystawie pokazano eksponaty związane z kultem św. Stanisława od XVII w. do czasów współczesnych (obrazy, rzeźby, starodruki, książki, czasopisma, medale, medaliki, tkaniny artystyczne i in.). Otwarcie wystawy zaplanowano 21 września w dzień wyruszenia XXXI Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży z Przasnysza do Rostkowa.

Galeria zdjęć


Twórczość Daniela Ratza: 14.09.2013-07.10.2013

Na wystawie zaprezentowano prace Daniela Ratza - dobrze znanego w mazowieckim środowisku artystycznym płockiego plastyka, poety i prozaika. Laureata wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich, w tym organizowanego w Przasnyszu Mazowieckiego Konkursu Literackiego. Salę czasową Muzeum wypełniły malowane pejzaże, kwiaty, nastrojowe Madonny ozdobione m. in.półszlachetnymi kamieniami, starymi koronkami i różnego rodzaju biżuterią, ręcznie malowane suknie i bluzki.

Galeria zdjęć


Legendy zamków i pałacy: 24.05.2013-12.09.2013

Na 34 planszach zaprezentowano historię zamków i pałacy Republiki Czeskiej. Każda plansza zawiera m. in. fotografię danego obiektu historycznego, tekst legendy, ilustrację powiązaną z głównym wątkiem legendy oraz mapkę, na której zlokalizowano omawiany obiekt. Wystawa przygotowana przez Czeskie Centrum w Warszawie.

Galeria zdjęć


Megality - kamienne giganty: 18.04.2013-04.09.2013

Wystawa składająca się z 12 plansz, na których znajdują się zdjęcia i informacje o stanowiskach megalitycznych z terenu Irlandii Północnej. Związana jest z działalnością Klubu Młodych Archeologów przy Muzeum Hrabstwa Down w Downpatrick, którego członkowie poznają historię i archeologię regionu poprzez uczestnictwo w badaniach archeologicznych oraz odwiedzanie stanowisk archeologicznych. Wystawa została przygotowana przez Down County Museum w Downpatrick i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przy współpracy z Klubem Młodych Archeologów w Downpatrick.

Galeria zdjęć