Świat mało znany

Wystawa "Świat mało znany" prezentowana w Muzeum Historycznym w Przasnyszu z okazji obchodów 20 - lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu, ilustruje dorobek placówki od chwili jej powstania. Przedstawia ceramikę, prace plastyczne, kadry z filmu, fotografie wielkoformatowe, zdjęcia, plakaty z realizowanych w ŚDS projektów. Szczególnej uwadze polecamy prace rysunkowe, malarskie, graficzne wykonywane różnorodnymi technikami (kolaż, linoryt, akwarela, gwasz), których wartość estetyczna prezentuje poziom profesjonalnych prac plastycznych. Równie zaskakujące są naczynia, misy, dzbany, patery, wykonane w pracowni ceramicznej. Modelowane w różnorodnych technikach modelarskich. Znajdziemy tu wiele kształtów, bardzo indywidualnych form dekoracyjnych i użytkowych, pełnych koloru i ekspresji. Tak prace ceramiczne jak i graficzne i malarskie emanują pozytywną energią, a ich kunszt świadczy o zaangażowaniu autorów i profesjonalizmie zespołu ludzi pod okiem których wystawiane tu dzieła sztuki powstały.


Z niewoli do niepodległości

Wystawa "Z niewoli do niepodległości" otwiera w przasnyskim muzeum obchody rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poświęcona jest osobie naszego wybitnego rodaka kardynała Aleksandra Kakowskiego. Urodził się 5 lutego 1862 r. w Dębinach niedaleko Przasnysza, w rodzinie drobnoszlacheckiej. W domu rodzinnym dorastał w religijnej i patriotycznej atmosferze. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Przasnyszu i gimnazjum w Pułtusku zdecydował się na wstąpienie do warszawskiego seminarium duchownego. Następnie kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Petersburgu i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ten ostatni ukończył z tytułem doktora prawa kanonicznego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1886 r. przez wiele lat pełnił różne funkcje na terenie archidiecezji warszawskiej. W 1910 r. został doktorem teologii i rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Po śmierci arcybiskupa Wincentego Teofila Popiela został nowym arcybiskupem warszawskim. Podczas I wojny światowej był świadkiem i uczestnikiem wielu historycznych wydarzeń. Po powołaniu w październiku 1917 r. Rady Regencyjnej został jednym z jej trzech członków, razem ze Zdzisławem Lubomirskim i Józefem Ostrowskim. Działalność Rady Regencyjnej, choć mocno ograniczana przez władze niemieckie, położyła solidne podstawy pod odbudowę przyszłego państwa polskiego. Rozwiązała się w listopadzie 1918 r. przekazując swoje kompetencje na ręce Józefa Piłsudskiego. Aleksander Kakowski pełnił funkcję arcybiskupa warszawskiego do swojej śmierci w grudniu 1938 r. Pochowany został na cmentarzu na Bródnie. Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Na wystawie znajdują się eksponaty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Biblioteki Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Muzeum regionalnego w Pułtusku, Muzeum historycznego w Przasnyszu oraz Waldemara Krzyżewskiego.