Poznajemy zabytki Przasnysza - spacer po mieście

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z najciekawszymi zabytkami Przasnysza, poznawanymi po drodze,
w czasie wycieczki pieszej po starej części Przasnysza, a także ze znajdującymi się na trasie pomnikami
i tablicami pamiątkowymi.

Czas trwania: 45 - 90 minut.
Odpłatność: 4 zł od osoby.
Lekcja dostępna przez cały rok.
Dla uczniów wszystkich etapów kształcenia.

Moja pierwsza wizyta w Muzeum

Dzieci poznają funkcję muzeum jako instytucji gromadzącej, przechowującej i udostępniającej zabytki
o wartości historycznej bądź artystycznej. Słuchając pogadanki zaznajamiają się z pojęciami: muzeum,
eksponat, zabytek, konserwacja, wystawa. Lekcja uczy również prawidłowego zachowania
w instytucjach kultury.

Czas trwania: ok. 45 minut.
Odpłatność 4 zł od osoby.
Lekcja dostępna przez cały rok.
Dla uczniów klas 0 - III.

Świadectwa kultury regionu w zbiorach Muzeum

Lekcja, podczas której uczniowie poznają przykładowe muzealia historyczne i archeologiczne ze zbiorów
Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Dowiadują się o sposobach obchodzenia się z zabytkami,
ich opracowaniu oraz konserwacji.

Czas trwania: ok. 45 minut.
Odpłatność 4 zł od osoby.
Lekcja dostępna przez cały rok.
Dla uczniów wszystkich etapów kształcenia.

Złoty wiek Przasnysza

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom historii miasta od momentu jego powstania do końca XVI wieku.
Następuje to poprzez wykorzystanie ciekawej formy multimedialnych technik ekspozycyjnych, takich jak:
projekcje cyfrowe, gry, aplikacje edukacyjne na ekrany dotykowe.

Czas trwania: 45 - 90 minut
Odpłatność 4 zł od osoby.
Lekcja dostępna przez cały rok.
Dla uczniów wszystkich etapów kształcenia.

Przasnysz i powiat przasnyski w przededniu niepodległości

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z sytuacją ekonomiczną i społeczno - polityczną w Przasnyszu
i powiecie przasnyskim po zajęciu północnego Mazowsza przez Niemców. Celem lekcji jest również
przybliżenie funkcjonowania organizacji społecznych, w tym rodzącego się harcerstwa, oraz przedstawienie
sylwetek zasłużonych ludzi związanych z regionem, jak ks. Józef Piekut, Stanisław Żórawski i kard. Aleksander
Kakowski.

Czas trwania: ok. 45 minut
Odpłatność 4 zł od osoby.
Lekcja dostępna przez cały rok.
Dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Żołnierze Wyklęci

Lekcja ma na celu wskazanie przyczyny powstania powojennego podziemia niepodległościowego, opisanie
postaw Żołnierzy Wyklętych, ocenę motywów działań żołnierzy drugiej konspiracji, wskazanie przyczyn
antysowieckich nastrojów mieszkańców Polski, opisanie metod i rodzajów represji władz komunistycznych
wobec Żołnierzy Wyklętych i społeczeństwa polskiego. Praca w oparciu o przykłady z Północnego
Mazowsza.

Czas trwania: ok. 45 minut.
Odpłatność 4 zł od osoby.
Lekcja dostępna przez cały rok.
Dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Bezpłatne lekcje w ramach wystawy "Z kart historii Przasnysza.
Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy 
nadania Praw Miejskich":

 • Pradzieje Ziemi Przasnyskiej

  Lekcja ma na celu przybliżenie uczestnikom osadnictwa na Ziemi Przasnyskiej od czasów
  neolitu do okresu wpływów rzymskich.

  Czas trwania: ok. 60 minut.
  Lekcja dostępna od 15.09. - 15.12.2017.
  Dla uczniów wszystkich etapów kształcenia.
 • Złoty wiek Przasnysza

  Lekcja historii miasta od momentu jego powstania do końca XVI wieku, wykorzystująca
  techniki multimedialne.

  Czas trwania: ok. 60 minut.
  Lekcja dostępna od 15.09. - 15.12.2017.
  Dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola.
 • Przasnysz w fotografii

  Lekcja ma przybliżyć wygląd Przasnysza od początku XX wieku do współczesności.

  Czas trwania: ok. 60 minut.
  Lekcja dostępna od 15.09. - 15.12.2017.
  Dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.