Zaproszenie na konferencję Z NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Burmistrz Przasnysza, Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu zapraszają na konferencję popularnonaukową Z NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI, która odbędzie się 27 października 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1 (Ratusz).
Program konferencji:
12.00 - rozpoczęcie - 
Agnieszka Brykner Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu
12.15-13.00 - dr Jolanta Załęczny Rada Regencyjna i jej wkład w budowanie niepodległego bytu Państwa
13.00-13.45- dr hab. Radosław Lolo Aleksander Kakowski - kardynał, prezbiter, prymas Królestwa Polskiego
13.45-14.30 - dr Waldemar Krzyżewski Aleksander Kakowski. Posłaniec wolności
14.30 - dyskusja

Dr Jolanta Załęczny - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, polonistka, regionalistka. Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, wykładowca na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Członek Rady Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma humanistycznego „Niepodległość 
i Pamięć”, członek zespołu redakcyjnego „Studiów Mazowieckich” oraz Rady Wydawniczej „Rocznika Legionowskiego” i Rady Naukowej „Rocznika Kresowego”. Autorka wielu publikacji m. in. Powiat Warszawski w latach II Rzeczypospolitej. Życie Społeczno - Polityczne, Gospodarcze I Kulturalne. Zainteresowania naukowe: historia Polski II poł. XIX wieku oraz okresu międzywojennego.

Dr hab., prof. AH Radosław Lolo – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, dziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. 
W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii jako pierwszy w Akademii Humanistycznej w Pułtusku na podstawie pracy Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie 
i stanowiska szlachty (1618-1635). Zajmuje się dziejami nowożytnymi Polski, zwłaszcza historią polityczną i wojskową XVII wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem stosunków dyplomatycznych 
I Rzeczypospolitej z państwami Europy Zachodniej. Bada również dzieje Mazowsza w epoce nowożytnej.

Dr Waldemar Krzyżewski – społecznik, kolekcjoner, lekarz weterynarii i pasjonat historii. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu i Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie pracy Historia weterynarii Ziemi Przasnyskiej w XIX i XX wieku. Sprawował urząd Naczelnika Miasta Przasnysza, był radnym miejskim i przewodniczącym Komisji Rolnictwa RM. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej 
w latach 1986-1991 i 2001-2011 (obecnie członek Zarządu TPZP). Inicjator budowy wielu pomników w Przasnyszu i okolicach. Jest właścicielem prywatnego Muzeum Weterynarii. Wydał Listy z Syberii (1997). Kolekcjonuje także pamiątki historyczne.

 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu "Z niewoli do niepodległości" i dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa, a także dzięki dotacji od władz miasta. 

 

 

 


Obchody 100 - lecia Rady Regencyjnej w Przasnyszu

Dnia 21 października w sobotnie południe odbył się wernisaż wystawy „Z niewoli niepodległości”. Organizatorami tego wydarzenia była Agnieszka Brykner – dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Krzysztof Bieńkowski reprezentujący Społeczny Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Waldemar Trochimiuk - burmistrz miasta Przasnysz.
W wernisażu wystawy wziął udział Piotr Libera, Biskup Płocki, Marcin Czapliński, przedstawiciel Prezydenta RP, Jan Maria Jackowski, senator RP, Wiesława Krawczyk, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa mazowieckiego, Anna Cicholska, poseł, a także Krzysztof Bieńkowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Waldemar Trochimiuk – burmistrz miasta Przasnysz, Grażyna Wróblewska, wójt gminy Przasnysz, Joanna Glinka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie, radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych i kultury, duchowieństwo, służby mundurowe oraz mieszkańcy miasta Przasnysza i okolic.

Prezentowana wystawa dotyczy kardynała Aleksandra Kakowskiego i Rady Regencyjnej.
O Przasnyszu i okolicach, o Ziemi Przasnyskiej mówi się Ziemia Świętych. Właśnie z tej ziemi wywodzi się wyjątkowa postać, obrońca wiary i polskości, zasłużony  pasterz  kościoła katolickiego Kardynał Aleksander  Kakowski. Ten wybitny hierarcha kościoła jest  synem ziemi przasnyskiej.
Właśnie jemu i Radzie Regencyjnej poświęcona jest ta wystawa, którą rozpoczynamy obchody 100- lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości.
Za kilka dni, dokładnie 27 października, minie 100 lat od powołania Rady Regencyjnej.
Na wystawę, którą prezentujemy, otrzymaliśmy  dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA  na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa, a także otrzymaliśmy dotację od władz miasta.

Wystawę zorganizowaliśmy ze zbiorów:
Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego,
Narodowego Archiwum Cyfrowego,
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej,
Biblioteki Metropolitalnej,
Centralnego Archiwum Wojskowego,
Archiwum Diecezjalnego w Płocku,
Muzeum Regionalnego w Pułtusku,
Waldemara Krzyżewskiego.

Na wystawie prezentujemy dwa filmy: Kardynał Aleksander Kakowski. Patriota i mąż stanu. Dokument w reżyserii Marcina Sobocińskiego, a także Reportaż filmowy z uroczystości sprowadzenia do kraju relikwii św. Andrzeja Boboli, w której uczestniczył Kardynał Kakowski.
Autorami scenariusza są p. Bartosz Drejerski i p. Monika Miłoszewska. 

Za pomoc przy organizacji wystawy dziękujemy:
władzom miasta,
p. dr. Waldemarowi Krzyżewskiemu,
p. Joannie Cieślik,
p. Krzysztofowi  Bieńkowskiemu,
p. Joannie Glince,
i p. Andrzejowi Drejerskiemu.

Z myślą o najmłodszych odbiorcach tej wystawy, o uczniach  szkół  opracowaliśmy i wydaliśmy folder, gdzie na jednej stronie zamieściliśmy informacje o kardynale Aleksandrze Kakowskim, a na drugiej o Radzie Regencyjnej.
Obok naszej wystawy prezentowana jest wystawa prac pokonkursowych uczniów SP w Nowej Krępie na temat „Aleksander Kakowski – syn Ziemi Przasnyskiej, współautor odzyskania niepodległości przez Polskę”
Zapraszamy do zwiedzania.

 

 

 

Galeria zdjęć


Zaproszenie na otwarcie wystawy "Z niewoli do niepodległości"

Burmistrz Przasnysza, Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości zapraszają na wernisaż wystawy "Z niewoli do niepodległości" w ramach obchodów 100 - lecia Rady Regencyjnej, które odbędą się dnia 21 października 2017 r.

Program obchodów:

10.00 
Msza św. w intencji kard. Aleksandra Kakowskiego w kościele farnym w Przasnyszu.


11.00 
Odsłonięcie i poświęcenie epitafium upamiętniającego kard. Aleksandra Kakowskiego.


11.30 
Otwarcie wystawy "Z niewoli do niepodległości" w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.