Konferencja naukowa o oświacie

Dnia 20 września 2013 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyła się konferencja naukowa pt. "Oświata na Północnym Mazowszu". Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać m. in. wykładu p. Mariusza Bondarczuka "Działanie komunistycznych służb specjalnych wobec środowiska LO w Przasnyszu w latach 1945-1989" oraz referatów uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu.Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski i Burmistrz Miasta Przasnysza Waldemar Trochimiuk.

 

 Galeria zdjęć


Wernisaż wystawy Twórczość Daniela Ratza

W dniu 14 września w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się wernisaż wystawy Twórczość Daniela Ratza,

Daniel Ratz - dobrze znany w mazowieckim środowisku artystycznym płocki plastyk, poeta i prozaik. Laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich, w tym organizowanego w Przasnyszu Mazowieckiego Konkursu Literackiego.

 

Galeria zdjęć


Koncert w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

W niedzielne popołudnie 1 września w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się koncert zorganizowany w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed licznie zgromadzoną publicznością (ok. 70 osób) wystąpili: Paweł Rok – wiolonczela, Agnieszka Grabowska – śpiew solowy, Rafał Witkowski – fortepian. Pracownicy Muzeum Historycznego przygotowali prezentację, która przedstawiała część zbiorów muzealnych dotyczących II wojny światowej. Należały do nich głównie archiwalia, a więc fotografie, kenkarty, listy z oflagów i stalagów, nieśmiertelniki, grypsy. Publiczność z ogromnym entuzjazmem wysłuchała pierwszego koncertu zorganizowanego w zrewitalizowanym ratuszu.

 

 Galeria zdjęć


I Ogólnopolski Konkurs Literacki Im. Alfreda Borkowskiego
POD HASŁEM „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

1.Cel konkursu:
- przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską. 
Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz jedenastu zbiorów poezji.
- ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości północnego Mazowsza. 
- integracja środowisk literackich i regionalnych. 
- promocja Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- I (dla młodzieży w wieku 14-16 lat)
- II (dla młodzieży w wieku 17-19 lat)
- III (dla autorów dorosłych powyżej 19 lat)
3. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 31 stycznia 2014 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego. Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z dopiskiem na kopercie: Opowieści z rodzinnych stron.
5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
6. Prace konkursowe w trzech kategoriach: I, II i III ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.
9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2014 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. 
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.
11. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
tel./fax 0 29 752 28 66 (MHP)
798 041 801 (koordynator: Piotr Kaszubowski, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Organizatorzy: 
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Związek Literatów na Mazowszu.


 Wystawa Legendy czeskich zamków i pałacy

Dnia 24 maja 2013 r. nastąpiło otwarcie wystawy - "Legendy czeskich zamków i pałaców". Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu i Czeskie Centrum w Warszawie

 

 Galeria zdjęć


IX Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

W ramach IX Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 10 maja 2013 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się spotkanie z panią Ireną Duchowską.

Irena Duchowska – poetka i działaczka polska na Litwie. Fizyk z wykształcenia, pisarka z zamiłowania. Założycielka i nauczycielka Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim oraz prezes Związku Polaków Litwy na Laudzie i Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Zajmuje się także redagowaniem gazetki pn. “Głos z Laudy”i organizowaniem Festynów Kultury Polskiej na Laudzie. Wydała tomiki wierszy: “Znad Issy” (2004), “Głos z Laudy” (2005), “Mój testament” (2006) i “Miraże” (2007).

 

fot. R. Osowski


Wystawa Megality - kamienne giganty

 Burmistrz Przasnysza
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Down Country Museum (Downpatrick, Irlandia Płn.)

zapraszają na otwarcie wystawy
MEGALITY - KAMIENNE GIGANTY

w dniu 18 kwietnia 2013 roku o godz. 15.30

w Ratuszu w Przasnyszu, ul. Rynek 1

 

Galeria zdjęć
 

Konferencja: Twórca sztuki laserowej - Stanisław Ostoja-Kotkowski w 90. rocznicę urodzin

 

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Muzeum Ziemi Mińskiej

Muzeum Historyczne w Przasnyszu Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Stowarzyszenie "Civium Omnium Civitas”

 

zapraszają na konferencję

 

Twórca sztuki laserowej - Stanisław Ostoja-Kotkowski w 90. rocznicę urodzin

 

realizowaną w ramach obchodów 

ROKU STANISŁAWA OSTOI-KOTKOWSKIEGO NA MAZOWSZU

uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

 

Konferencja odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16

w dniu 14 grudnia 2012 r.

Początek godz. 9.30 - Sala Widowiskowa MDK

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30-10.00 - rejestracja uczestników - MDK Przasnysz

9.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie rodziców Stanisława Ostoi-Kotkowskiego - cmentarz parafialny w Przasnyszu

10.00-10.10 - otwarcie konferencji - powitanie uczestników - Burmistrz Miasta Przasnysz i Dyrektor MDK w Przasnyszu

10.10-10.40 - wystąpienia zaproszonych gości

10.40-11.10 - wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego - Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie

11.10-11.40 - wykład prof. dr. hab. Piotra Jaworowskiego - Wydział Grafiki ASP w Warszawie

11.40-12.10 - wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Tomaszczuka - Wydział Fotografii ASP w Warszawie

12.10-12.40 - wykład dr. hab. Krzysztofa Wróblewskiego - Wydział Sztuki Mediów Politechniki Gdańskiej

12.40-13.00 - przerwa na kawę

13.00-14.00 - panel dyskusyjny

14.00-15.00 - wręczenie Medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego

15.00-15.15 - zwiedzanie wystawy fotografii Stanisława Ostoi-Kotkowskiego - zakończenie konferencji.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 10 grudnia 2012 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 29 752 32 20