Promocja tomiku poezji Janiny Janakakos Szymańskiej

pt. "Już nie zagra buzuki"

Z inicjatywy Klubu Literackiego „Przaśnik” w dniu 12.05.2018 roku w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyła się promocja tomiku wierszy Janiny Janakakos-Szymańskiej pod tytułem „Już nie zagra buzuki”. Tomik został wydany w języku polskim i greckim.
Pani Janina Janakakos-Szymańska urodziła się w Ciechanowie w rodzinie polsko-greckiej. Jest emerytowaną pielęgniarką, pisze wiersze, jest animatorką kultury, Honorowym Członkiem Związku Grecko-Polskiego im. Fryderyka Chopina w Grecji i wieloletnią działaczką społeczną w dziedzinie kultury i ochrony zdrowia. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu różnych konkursów i imprez kulturalnych m.in. Czwartkowych Wieczorów z Poezją, które odbywają się z powodzeniem już około 5 lat. Przez wiele lat należała do Stowarzyszenia Twórców w Ciechanowie, a od 2011 jest członkiem Oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, w którym od 2013 r. (obecnie drugą kadencję) pełni funkcję prezesa. Do roku 1974 pisała, jak mówi, do szuflady. Zadebiutowała na łamach „Tygodnika Ciechanowskiego”, potem w „Gazecie Samorządu Miasta Ciechanowa”. Jej wiersze drukowane były w prasie lokalnej. W roku 2011 wydała debiutancki tomik wierszy „Już nie zagra buzuki”.

Za całokształt działalności w 2015 roku otrzymała Odznakę Honorowa „Założony dla Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Od kwietnia 2016 r. jest wiceprzewodniczącą Ciechanowskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Ciechanów. W roku 2017 otrzymała nagrodę literacką im. Stefana Żeromskiego przyznaną przez Kapitułę Rady Głównej SAP w Warszawie, oraz dyplom uznania za całokształt pracy na rzecz Kultury Polskiej przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podczas Jubileuszu 10-lecia OC SAP, na którym Stowarzyszenie otrzymało również Medal Pamiątkowy Pro Masovia. Od 2016 roku jest członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej w Atenach im. Juliusza Słowackiego.

W dniu 12.05.2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć Panią Janinę Janakakos-Szymańską w Przasnyszu. Bohaterkę wieczoru, gości z Ciechanowa oraz zebraną publiczność powitał Klub Literacki piosenką w wykonaniu Janusza Radomskiego członka klubu. Zebranych gości powitała również Pani Agnieszka Brykner Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Następnie Anna Jelińska przedstawiła biogram gościa, a członkowie Klubu Literackiego „Przaśnik”: Katarzyna Folga, Łucja Pszczółkowska, Natalia Klinger, Janusz Kozakowski przeczytali wiersze autorstwa Pani Janiny Janakakos-Szymańskiej.
Następnie (takie było życzenie bohaterki wieczoru) wystąpiła Pani Janakakos-Szymańska oraz Jej koleżanki z Ciechanowa.
Ze Stowarzyszenia Autorów Polskich w Ciechanowie wiersze czytali: Ewa Stangrodzka-Kozłowska, Sandra Pszczółkowska, Joanna Kiszkurno, Ewa Jeziółkowska oraz Ewa Puternicka. Wiersze były prezentowane również w języku greckim. W repertuarze polsko – greckim wystąpiły Joanna Kiszkurno oraz Ewa Jeziółkowska, prezentując wysoki poziom artystyczny.
Na koniec Bohaterka wieczoru wraz z koleżankami ze Stowarzyszenia zaprezentowały taniec „Zorba”, za który otrzymały gromkie brawa od publiczności. Pragnę nadmienić, że piosenki były śpiewane również w języku greckim.
Klub Literacki „Przaśnik” bardzo dziękuje Pani Agnieszce Brykner Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu oraz Jej pracownikom za pomoc w przygotowaniu wieczoru. Na prośbę Klubu Literackiego „Przaśnik” sponsorem powyższego przedsięwzięcia był Pan Waldemar Trochimiuk Burmistrz Przasnysza, za co bardzo dziękujemy.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Mieliśmy zaszczyt gościć tak zacną osobowość, godną naśladowania.
Anna Jelińska
Prezes Klubu Literackiego „Przaśnik”

 

 

Przejdz do galerii zdjęć

 


Otwarcie wystawy "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy". 

Od 10 kwietnia w naszym muzeum zapoznać się można z historią i kulturą mieszkańców Jaćwieży. Wystawa "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" przygotowana została przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Wystawę otworzyli dr Wojciech Borkowski, wicedyrektor PMA, oraz Agnieszka Brykner, dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele kultury, oświaty, samorządu i mieszkańcy Przasnysza. Wszystkich gości po wystawie oprowadzili autorzy jej scenariusza dr Marcin Engel i Cezary Sobczak, pracownicy PMA. Na wystawie można obejrzeć ponad 140 zabytków, głównie broni, ale również ozdób, pochodzących ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Ekspozycję można oglądać do 31 lipca 2018 r. Już teraz serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

 Przejdz do galerii zdjęć


Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy

 

 


Promocja tomiku poezji Janiny Janakakos Szymańskiej

pt. "Już nie zagra buzuki"

 

 


Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przasnyskie uroczystości związane z 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie na Rynku miejskim.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym. Mszy przewodniczył Ks. proboszcz prał. dr Andrzej Maciejewski. Liturgia miała podniosły i patriotyczny charakter. Uświetnił ją udział kompani honorowej 2. Ośrodka Radioelektronicznego oraz Orkiestry Dętej OSP z Przasnysza. Po Mszy Świętej obchody kontynułowane były na Rynku miejskim. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Waldemar Trochimiuk Burmistrz Przasnysza oraz Krzysztof Bieńkowski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Po wystąpieniach został odczytany Apel Pamięci, a żołnierze z 2. OREL oddali salwę honorową. Uroczystości zakończyły się koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Przasnyszu oraz miłym akcentem w postaci obdarowania uczestników majowych obchodów okolicznościowym ciasteczkiem i zaproszeniem na Majówkę w parku miejskim.

     W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz: Powiatu Przasnyskiego, Miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Rady Miejskiej w Przasnyszu, przedstawiciele służb mundurowych, przasnyskich szkół i przedszkoli, organizacji kombatanckich, harcerzy, organizacji pozarządowych oraz zgromadzeni mieszkańcy Przasnysza.

źródło: Miasto Przasnysz

3 maja 2018

Przejdz do galerii zdjęć


V Przasnyskie Spotkanie Muzealne

W dniu 26.04.2018 r., już po raz piąty, odbyło się spotkanie z cyklu Przasnyskie Spotkania Muzealne Historia i Pamięć. Tym razem poświęcone mieszkańcom ziemi przasnyskiej pomordowanym w Katyniu, Charkowie i Twerze. Prowadzący spotkanie, pracownik muzeum, Bartosz Drejerski omówił biogramy 41 osób związanych z ziemią przasnyską, urzędników, nauczycieli, lekarzy, wojskowych i policjantów pomordowanych na Wschodzie.

 

Przejdź do galerii zdjęć

 


Gala wolontariatu

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym  odbyła się doroczna Gala Konkursu „Wolontariusz Roku” pod patronatem Burmistrza Przasnysza. Mottem przewodnim tego wydarzenia były słowa Papieża Franciszka: „Problem polega na tym, żeby wybrać właściwą drogę życia”.   Na spotkanie oprócz licznej grupy przasnyskich wolontariuszy przybyli również zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Przasnysza, Pani Wiesława Helwak, Sekretarz Miasta – Pan Jarosław Szmulski, Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, Ks. Kanonik  Romuald Ciesielski, Radny Rady Miejskiej – Pan Piotr Kołakowski, przedstawiciel Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie – Milena Stryjewska, dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół, dyrektorzy i pracownicy instytucji, prezesi fundacji i stowarzyszeń, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisane porozumienia w zakresie współpracy wolontarystycznej.

Uroczystość rozpoczęła Pani Joanna Cieślik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu witając przybyłych  wolontariuszy i zaproszonych gości. Podkreśliła duże zaangażowanie przasnyskich wolontariuszy oraz ich nieoceniony wkład w organizację różnych imprez kulturnych i sportowych.

Laureatów konkursu „Wolontariusz Roku” typowały  instytucje,  w  których  wolontariusze  pracowali.  Charakterystyka sylwetek  Laureatów  została  odczytana przez   wolontariuszki: Marlenę Goździewską i Annę Kobylińską. Statuetki i dyplomy Laureatom wręczali Zastępca Burmistrza Przasnysza, Pani Wiesława Helwak oraz Pani Joanna Cieślik, Dyrektor MOPS

Poniżej wykaz nagrodzonych wolontariuszy:

1.Kinga Przybysz

Mały Wolontariusz Roku 2017

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

2.Łukasz Skotnicki

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

3.Joanna Sylwia Tadrzak

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Miejskiej Biblioteki Publicznej

 im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

4. Karolina Matłoch

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Parafialno- Uczniowskiego  Klubu Sportowego "Emmanuel" w Przasnyszu

5.Jakub Piotr Włodarczyk

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2

 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

6.Maria Jadwiga Wysk

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

7.Igor Wendt

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz „Naszej Szkoły”

Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi

Realizującej Program Rehabilitacji w Przasnyszu

8.Aleksandra Piotrowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Świetlicy „Promyk Jutrzenki”

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

9.Patryk Michalski

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Miejskiego Przedszkola nr 1

im. Marii Kownackiej w Przasnyszu

10.Martyna Mioduszewska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Klubu Sportowego „Drużyna Koszykarzy na Wózkach Black Dragons” w Przasnyszu

11. Julia Milewska

 Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz

 Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

12.Julia Mańkowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

Filii nr 1w Przasnyszu

13.Klaudia Wesołowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Miejskiego Przedszkola nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu

14.Ewelina Achcińska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

Filii nr 2 w Przasnyszu

15. Katarzyna Bukowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Festiwalu Fabryka Światła w Przasnyszu

16. Grzegorz Bojarski

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Federacji Ruch Organizacji

na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

w Przasnyszu

17. Beata Stanisława Kwiatkowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariat Rodzinny w Przasnyszu

Po uroczystym wręczeniu dyplomów i statuetek wolontariuszom, odbył się panel dyskusyjny dotyczący własnych refleksji i doświadczenia związanego z wolontariatem. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Zastępca Burmistrza - Pani Wiesława Helwak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu - Pani Hanna Tomaszewska, koordynator wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 3 -  Pani Lidia Żbikowska – Jeronim,  wieloletnia wolontariuszka -  Pani Urszula Bojarska, przasnyska wolontariuszka, studentka Politechniki Białostockiej -  Pani Natalia Dawidziuk  oraz  była  wolontariuszka a obecnie pracownik Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie Pani Milena Stryjewska. Panel dyskusyjny był poświęcony osobistym doświadczeniom i refleksjom dotyczących wolontariatu. W trakcie dyskusji wybrzmiewało, że wolontariat pozwala  zdobyć bardzo cenne doświadczenie i jednocześnie przekonać się czy kierunek, który obraliśmy jest dla nas rzeczywiście odpowiedni i właściwy.

Na zakończenie spotkania  odbył się koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Przasnyszu.

.

 

Przejdź do galerii zdjęć

 


Akcja 100 na 100

Biało - czerwony łańcuch na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Muzeum Historyczne w Przasnyszu bierze udział w akcji zainicjowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorzel polegającej na stworzeniu co najmniej 100 km biało-czerwonego łańcucha na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W dniu dzisiejszym, dzięki zaangażowaniu i pomocy uczniów klasy VI D Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu oraz ich nauczycielki Pani Kamili Bakuły udało się złożyć ponad 400 metrów łańcucha. Dziękujemy za pomoc.
 

Przejdź do galerii zdjęć