Wizyta Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w muzeum

W dniu 13 października 2017 r. Muzeum Historyczne w Przasnyszu odwiedził Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, któremu towarzyszyli: Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk oraz Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska. Goście zwiedzili aktualne wystawy muzealne m. in. nową ekspozycję Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania praw miejskich.

Galeria zdjęć


III Przasnyskie Spotkanie Muzealne - prelekcja dr. Andrzeja Białego

12 października 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się III Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć poświęcone Tadeuszowi Kościuszce z racji zbliżającej się 200. rocznicy jego śmierci. Prelekcję na temat „Kościuszko na Białorusi” wygłosił dr Andrzej Biały. Prelegent omówił korzenie rodzinne Kościuszki, jego młodość spędzoną w Mereczowszczyźnie i Siechnowiczach w obwodzie grodzieńskim, przytoczył również szereg ciekawostek z  późniejszego życia Naczelnika. Pan dr Andrzej Biały, ur. w 1952 r. w Przasnyszu, w czerwcu 2017 r. uzyskał w Akademii Humanistycznej w Pułtusku stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pn. „Mniejszość polska na Białorusi Sowieckiej w latach 1921-1939”. Jest autorem kilku artykułów naukowych opublikowanych w języku polskim i rosyjskim. Prelekcji towarzyszyły zdjęcia ze spotkania „Potomków Szlachty i Dworzan Mińszczyzny” w Mereczowszczyźnie i Kosowie Poleskim. W uzupełnieniu wystąpienia dr. Białego, Piotr Kaszubowski przedstawił fotografie miejsc upamiętnionych, związanych z Tadeuszem Kościuszką na terenie Polski i Białorusi, a Kazimierz Wenda, regionalista z Bogatego opowiedział o historii kopca Tadeusza Kościuszki w jego miejscowości, recytując przy okazji własny wiersz na ten temat. W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Wiesława Helwak, Wiceburmistrz Przasnysza, Ryszard Juklaniuk, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, Krzysztof Gadomski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu, mieszkańcy miasta oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

Galeria zdjęć


Pochód historyczny już za nami

W dniu 10 października 2017 r. nasze miasto Przasnysz obchodziło swoje 590. urodziny. Z tej okazji Muzeum Historyczne w ramach realizowanego projektu "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Przasnysz zorganizowało pochód historyczny.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji mieszkańców miasta w kościele farnym w Przasnyszu, którą celebrował ks. prał. dr Andrzej Maciejewski. Po Mszy uczestnicy przeszli w pochodzie historycznym pod pomnik św. Stanisława Kostki - patrona miasta, gdzie zostały złożone kwiaty. Dalsze uroczystości nie mogły odbyć się na rynku miejskim z powodu złej pogody, dlatego Muzeum zaprosiło wszystkich zgromadzonych do Miejskiego Domu Kultury, w którym obejrzeli spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Trzech Pokoleń oraz uczniów przasnyskich szkół i przedszkoli. Podczas przedstawienia wyreżyserowanego przez Panią Bożennę Beatę Parzuchowską w barwny sposób opowiedziana została historia powstania miasta. Opowieść snutą przez aktorów uzupełniały występy taneczne i wokalne dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz recytacja wierszy o Przasnyszu deklamowanych przez młodzież szkolną i przasnyskich poetów. Na zakończenie wystąpiła Przasnyska Kapela Podwórkowa, której występ zgromadzona publiczność nagrodziła owacjami na stojąco. Po występie w Miejskim Domu Kultury zgromadzeni udali się do muzeum gdzie zwiedzili wystawę przybliżającą wielowiekowe dzieje miasta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom i zapraszamy na konferencję popularnonaukową, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Galeria zdjęć


Finał XI Mazowieckiego Konkursu Literackiego

6 października 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbył się Finał XI Mazowieckiego Konkursu Literackiego.
XI Mazowiecki Konkurs Literacki został zorganizowany pod hasłem: Jam po dawnemu moc twoja i siła, ponieważ rok 2017 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Konkurs adresowany był do autorów dorosłych i miał zasięg nieograniczony terytorialnie. Tematyka utworów swoim przesłaniem w sposób bezpośredni lub pośredni nawiązywała do roli, jaką odgrywało i nadal odgrywa w życiu pojedynczych ludzi oraz w historii i w kulturze polskiego narodu przywiązanie do Kościoła i i kult Matki Bożej. Głównym organizatorem było Koło Miłośników Sztuki Taras pod kierunkiem Bożeny Beaty Parzuchowskiej.
Współorganizatorami konkursu byli: Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu, Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie, Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich i Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Jury w składzie: Bożenna Beata Parzuchowska, Piotr Marcin Kaszubowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień i ks. Michał Gaszczyński przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Iwona Świerkula z Warszawy;

II miejsce – Rafał Jaworski z Tychów;

III miejsce – Maria Dłuska z Ostrołęki;

Wyróżnienia:

Natalia Borowska z Wałcza;

Tadeusz Charmuszko z Suwałk;

Tadeusz Dejnecki z Płocka;

Maria Stefanik z Żarnowca;

Nagrody specjalne:

Natalia Borowska z Wałcza;

Anna Humięcka z Ciechanowa;

Zygmunt Karolak z miejscowości Witolubie w powiecie koszalińskim;

Wojciech Ostrowski z Przasnysza.

Zgodnie z wieloletnią tradycją wyróżnione wiersze recytowali aktorzy Teatru Trzech Pokoleń przy Kole Miłośników Sztuki TARAS: Anna Krawczyk, Anna Górowska, Wiktoria Amenda, Elżbieta Kaszubowska, Wiesław Maksjan, Cezary Tyciński, Mateusz Kołakowski, Paweł Orłowski, natomiast Adam Sawicki i Andrzej Czaplicki wzbogacili występ wokalnie. Podobnie jak w latach poprzednich wydany został tomik pokonkursowy pt: Jam po dawnemu moc twoja i siła. Znalazły się w nim wiersze poetów nagrodzonych i wyróżnionych oraz teksty przedstawicieli organizatorów konkursu: Grzegorza Jasińskiego, Piotra Kaszubowskiego, Bożenny Beaty Parzuchowskiej, Hanny Sobiech, Ewy Stangrodzkiej-Kozłowskiej, Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia i Krzysztofa Turowieckiego. Wydanie tomiku wsparł finansowo Powiat Przasnyski. Na zakończenie spotkania p. Bożenna Parzuchowska podziękowała współorganizatorom i sponsorom Konkursu. Tegoroczny konkurs objął swym patronatem Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski.

Galeria zdjęć


Zaproszenie na III Przasnyskie Spotkanie Muzealne

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na III Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć w dniu 12 października 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1.
W programie prelekcja dr. Andrzeja Białego pt. "Kościuszko na Białorusi".