Konferencja "590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich"

1 grudnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyła się konferencja pt. "590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego projektu "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Przasnysz. Na konferencję przybyli przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy instytucji kultury, młodzież z przasnyskich szkół oraz mieszkańcy Przasnysza i okolic. Sesję rozpoczęła dyrektor muzeum p. Agnieszka Brykner, która w swoim wystąpieniu podsumowała realizowany projekt, jak również przedstawiła biorących udział w konferencji prelegentów, po czym zostały wygłoszone następujące referaty: dr Radosław Waleszczak "Wielokulturowość na Północnym Mazowszu na przełomie XIX wieku, Zbigniew Miecznikowski "Ziemia przasnyska w pradziejach do przełomu er", dr Wojciech Borkowski "Pradzieje ziemi przasnyskiej w okresie wpływów rzymskich i w średniowieczu", Bartosz Drejerski "Rozwój Przasnysza w latach dwudziestych i trzydziestych. Zabudowa", dr Wojciech Łukaszewski "Przasnysz w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych 1945-1956" oraz ks. dr Janusz Cegłowski "Piesze pielgrzymki na uroczystości św. Stanisława Kostki. Przasnysz-Rostkowo". Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny.

 

Galeria zdjęć

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

 


Zaproszenie na konferencję 590-LECIE NADANIA PRZASNYSZOWI PRAW MIEJSKICH

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na konferencję 590-LECIE NADANIA PRZASNYSZOWI PRAW MIEJSKICH, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 (piątek) w siedzibie muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1.

W programie konferencji:

11.00 - Agnieszka Brykner - Wstęp

11.15 - Zbigniew Miecznikowski - Ziemia przasnyska w pradziejach do przełomu er

11.45 - dr Wojciech Borkowski - Pradzieje ziemi przasnyskiej w okresie wpływów rzymskich i w średniowieczu

12.15 - dr Radosław Waleszczak - Wielokulturowość na Północnym Mazowszu na przełomie XIX i XX wieku

12.45 - Przerwa

13.00 - Bartosz Drejerski - Rozwój Przasnysza w latach dwudziestych i trzydziestych. Zabudowa

13.30 - dr Wojciech Łukaszewski - Przasnysz w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych 1945-1956

14.00 - ks. dr Janusz Cegłowski - Piesze pielgrzymki na uroczystości św. Stanisława Kostki. Przasnysz - Rostkowo

14.30 - Dyskusja

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

 


Pochód historyczny już za nami

W dniu 10 października 2017 r. nasze miasto Przasnysz obchodziło swoje 590. urodziny. Z tej okazji Muzeum Historyczne w ramach realizowanego projektu "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Przasnysz zorganizowało pochód historyczny.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji mieszkańców miasta w kościele farnym w Przasnyszu, którą celebrował ks. prał. dr Andrzej Maciejewski. Po Mszy uczestnicy przeszli w pochodzie historycznym pod pomnik św. Stanisława Kostki - patrona miasta, gdzie zostały złożone kwiaty. Dalsze uroczystości nie mogły odbyć się na rynku miejskim z powodu złej pogody, dlatego Muzeum zaprosiło wszystkich zgromadzonych do Miejskiego Domu Kultury, w którym obejrzeli spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Trzech Pokoleń oraz uczniów przasnyskich szkół i przedszkoli. Podczas przedstawienia wyreżyserowanego przez Panią Bożennę Beatę Parzuchowską w barwny sposób opowiedziana została historia powstania miasta. Opowieść snutą przez aktorów uzupełniały występy taneczne i wokalne dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz recytacja wierszy o Przasnyszu deklamowanych przez młodzież szkolną i przasnyskich poetów. Na zakończenie wystąpiła Przasnyska Kapela Podwórkowa, której występ zgromadzona publiczność nagrodziła owacjami na stojąco. Po występie w Miejskim Domu Kultury zgromadzeni udali się do muzeum gdzie zwiedzili wystawę przybliżającą wielowiekowe dzieje miasta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom i zapraszamy na konferencję popularnonaukową, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

 

 

 

 Galeria zdjęć


Zaproszenie na pochód historyczny

Muzeum Historyczne w Przasnyszu w dniu 10 października 2017 r. zaprasza na pochód historyczny z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich.
W programie:
10.00 - Msza św. w intencji mieszkańców Przasnysza w kościele farnym w Przasnyszu.
11.00 - Pochód historyczny (rynek miejski).
11.30 - Inscenizacja nadania praw miejskich w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń oraz uczniów przasnyskich szkół i przedszkoli w reżyserii Bożenny Beaty Parzuchowskiej (rynek miejski).

 


Otwarcie wystawy "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich"

W dniu 15 września odbył się wernisaż wystawy „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich”.
Zarówno wystawa, jak i inne działania zostały dofinansowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wkład własny sfinansowało Miasto Przasnysz. Za pomoc finansową składamy serdeczne podziękowania MKiDN, a także władzom Przasnysza.

W skład programu wchodzą następujące wydarzenia:

  • zorganizowanie wystawy „Z kart historii Przasnysza...”,

  • wydanie katalogu wystawy,

  • pochód historyczny,

  • sesja popularnonaukowa.

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa punkty: zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu.

Dnia 10 października zaprosimy Państwa na pochód historyczny, który rozpocznie się Mszą Świętą w kościele farnym w intencji mieszkańców Przasnysza. W pochodzie wezmą udział m.in. uczniowie przasnyskich szkół, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i mieszkańcy miasta.Dnia 1 grudnia odbędzie się sesja popularnonaukowa „590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich”, w której wezmą udział archeolodzy i historycy specjalizujący się w historii Przasnysza i Północnego Mazowsza.
Wystawa „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa zorganizowana z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich” powstała ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu oraz następujących instytucji i osób prywatnych:

Archiwum Diecezjalnego w Płocku,
Archiwum Głównego Akt Dawnych,
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowego w Opolu,
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Regionalnego w Pułtusku,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Stowarzyszenia Protektor,
Tadeusza Bonisławskiego,
Michała Chrzanowskiego,
Marka Gadomskiego,
Waldemara Krzyżewskiego,
Mirosława Krejpowicza,
i Cezarego Pykały.

Dziękujemy wszystkim wymienionym instytucjom i osobom.
Podziękowania kierujemy również do pani Joanny Strękowskiej za skład i projekt graficzny katalogu, a także projekt zaproszenia, plakatu i plansz narracyjnych oraz do państwa Joanny i Jerzego Maciejewskich za druk katalogów, plakatów i zaproszeń.
Za pomoc przy montażu wystawy składamy podziękowania pani Anecie Miłoszewskiej i panu Andrzejowi Drejerskiemu.

Autorami scenariusza wystawy są: Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska, która również jest koordynatorem projektu.
Wystawie będą towarzyszyły lekcje muzealne o następującej tematyce:

„Pradzieje Ziemi Przasnyskiej”

„Złoty Wiek Przasnysza”

„Przasnysz w fotografii”

Planowane jest przeprowadzenie po 10 lekcji dotyczących każdego tematu wg scenariuszy przygotowanych przez pracowników muzeum. Lekcje adresowane są do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.
W ramach projektu wydaliśmy katalog, w którym zamieszczono 70 fotografii obiektów prezentowanych na wystawie (fot. Robert Olszak) i 100 not katalogowych. Katalog zawiera również teksty specjalistyczne.
Na wystawie prezentujemy historię miasta przedstawioną w czterech blokach tematycznych: pradzieje ziemi przasnyskiej, narodziny miasta, czasy nowożytne, czasy najnowsze. Wystawa i katalog przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością wzroku w postaci tyflografik, druku transparentnego i narracji Brajlem.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

 

 

Galeria zdjęć


Zapraszamy na otwarcie wystawy "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich"

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na otwarcie wystawy pt. "Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich". Wernisaż odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1.
Zaprezentowany na wystawie materiał zobrazuje kierunki rozwoju Przasnysza od okresu przedlokacyjnego do czasów współczesnych.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.

 

 


Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację Muzeum Historycznemu w Przasnyszu aplikującemu z wnioskiem Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania praw miejskich z programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Ekspozycja, której otwarcie będzie miało miejsce we wrześniu 2017 roku, zobrazuje kierunki rozwoju miejscowego osadnictwa, kształtowanie się społeczności i jej wpływ na lokalną infrastrukturę, gospodarkę i środowisko na przestrzeni lat. Wystawa będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych. Towarzyszyć jej będzie katalog zawierający teksty specjalistyczne i fotografie. Wystawę dopełnią trzy rodzaje lekcji muzealnych, konferencja naukowa oraz pochód historyczny.

 

Całkowita wartość projektu: 38 000 zł

Kwota dofinansowana: 30 000 zł

 

Ponadto występując jako Partner w projekcie Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury we wniosku złożonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16, dla Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020, otrzymaliśmy dotację na wyposażenie i rozbudowę oferty kulturalno-edukacyjnej. Łączne środki na realizację zadania wynoszą 92 378,02 zł. Otrzymaną dotację przeznaczymy m.in. na kiosk multimedialny Mazowieckie legendy. Projekt zostanie zrealizowany w 2017 roku. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu.