7 maja 2019 roku w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki pana Wojciecha Łukaszewskiego pt.:  Nowe jarzmo. Życie społeczno- polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956. 

Dr Wojciech Łukaszewski przybliżył zachodzące procesy z pierwszej dekady rządów komunistycznych w powiatach: ciechanowskim, makowskim, mławskim, ostrołęckim, przasnyskim i pułtuskim. Dzięki bogatej podstawie źródłowej, na jakiej oparta jest praca, dokonał wielu nowych ustaleń badawczych. Zaprezentował mechanizmy oporu społecznego występującego w legalnej i podziemnej formie, a także przemiany społeczne rzutujące na obraz regionu w kolejnych dziesięcioleciach. Książka stanowi niezwykle cenny wkład w dorobek naukowy najnowszych dziejów północnego Mazowsza.

Przejdź do galerii