Dnia 29 listopada 2018 r.odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci i Chwały "Żołnierzy Niepodległości" w Przasnyszu.

Dyrektor i pracownicy Muzeum Historycznego uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Niepodległości oraz w uroczystym odsłonięciu pomnika, składając wiązankę kwiatów. Uczniowie szkół podstawowych zasadzili  dęby symbolizujące członków Rady Regencyjnej oraz Józefa Piłsudskiego. Następnie uczestnicy uroczystości, wśród nich krewni Żołnierzy Niepodległości, zwiedzali wystawę w muzeum. Prezentowane są na niej m.in. pamiątki udostępnione przez  rodziny członków POW, np.  odznaczenia, legitymacje, krzyże Virtuti Militari, odznaka za wypędzenie Niemców. Ponadto na wystawie eksponowane są  dokumenty  z Centralnego Archiwum Wojskowego przekazane przez  p. Zbigniewa Kowalskiego - prezesa Związku Piłsudczyków  Okręgu Ziemi Przasnyskiej, a także zbiory p. dr. Waldemara Krzyżewskiego.  Zwiedzanie wystawy uatrakcyjnił  występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1,  którzy wykonywali pieśni patriotyczne pod kierunkiem p. Janusza Nachtygala.  Wszyscy goście włączyli się do wspólnego śpiewu.