W sobotę, 17 listopada, w chojnowskim dworze odbyła się promocja reedycji „Powieści i opowiadań ludowych z okolic Przasnysza” zebranych pod koniec XIX wieku przez Stanisława Chełchowskiego. Publikacja wydana została przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Na promocję przybyli tłumnie nie tylko mieszkańcy powiatu przasnyskiego. Spotkanie otworzył gospodarz uroczystości Wójt Gminy Czernice Borowe – Pan Wojciech Brzeziński. Następnie Pani Agnieszka Brykner - Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu opowiedziała o realizacji projektu i wydawnictwie.

Podczas spotkania referaty wygłosili: Jan Maria Kłoczowski Rola ziemiaństwa i szlachty mazowieckiej w pow. przasnyskim na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie wspomnień Eugeniusza Kłoczowskiego z Bogdan; dr inż. Mariusz Kosieradzki Życie i dzieło – Stanisława Chełchowskiego; Elżbieta Tyniecka Niech Twój ludowy czar trwa ... Wieś jako axis mundi twórczości Stanisława Chełchowskiego i Andrzeja Staszewskiego. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie LO im. KEN w Przasnyszu. Wszyscy obecni mieli możliwość bezpłatnego otrzymania egzemplarza „Powieści i opowiadań ludowych z okolic Przasnysza” oraz skosztowania kaczki z chojnowskiego dworu, która wpisana jest na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Muzeum Historyczne w Przasnyszu dziękuje partnerom projektu: Miastu Przasnysz, Gminie Czernice Borowe, Czernickiemu Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie, a przede wszystkim Narodowemu Centrum Kultury, które jest operatorem programu Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska.

Wszystkim uczestnikom Muzeum serdecznie dziękuje za przybycie.

 

 

Przejdź do galerii zdjęć