Dnia 13 listopada 1918 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Muzeum Historycznego w Przasnyszu przy ul.Rynek 1 odbyła się konferencja naukowa pt. "Święty Stanisław Kostka: dzieje, duchowość i kult".

Zaproszeni prelegenci, wygłosili następujące referaty:
Dr hab. prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Radosław Lolo - "Św. Stanisław Kostka - droga z Mazowsza na ołtarze"
Ks. Kan. dr Janusz Cegłowski - "Osobowość psychologiczno-religijna św. Stanisława Kostki"
Dr hab. prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Leszek Zygner - "Uroczystości stanisławowskie w 1967 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa"
Elżbieta Tyniecka z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - "Św. Stanisław Kostka jako wzór wychowawczy dla współczesnej młodzieży". 
Referat nieobecnego mgr. Krzysztofa Łukawskiego (Akademia Humanistyczna w Pułtusku) odczytał pracownik muzeum Pan Hubert Dęby.
  
Konferencja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, o czym świadczy licznie przybyła grupa gości w różnych przedziałach wiekowych. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć czasu na ożywioną dyskusję po odczytach prelegentów, jak również na symboliczny poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego  ważnego wydarzenia.

 

 

Przejdź do galerii zdjęć