Drukuj
Kategoria: Aktualności przegląd
Odsłony: 499

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika”

w ramach II Festiwalu Fabryka światła

12 września 2015 r.

 

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorami gry miejskiej „W poszukiwaniu skarbów grodu Przaśnika” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 12 września 2015 r. w Przasnyszu są:

Miasto Przasnysz

Mazowiecki Instytut Kultury

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

w dalszej części Regulaminu nazywani Organizatorami.

2. Fundatorem nagród jest Miasto Przasnysz.

3. W Grze mogą brać udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci (7-12 lat)

- młodzież (13-19 lat).

Uczestnicy dobierają się w zespoły w swoich kategoriach wiekowych.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 12 września 2015 r. w godz. 11-14 na terenie miasta Przasnysz.

2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkim zadań w jak najkrótszym czasie. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.

3. W Grze uczestniczy maksymalnie 6 Zespołów – po 3 dla każdej grupy wiekowej.

4. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 4 osoby. W grupie wiekowej 7-12 lat dodatkowo bierze udział osoba dorosła – opiekun grupy. Opiekun nie uczestniczy i nie pomaga w rozwiązywaniu zadań. Jego rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom grupy w przemieszczeniu się między punktami rozmieszczonymi na trasie. W grupach wiekowych 13-19 lat uczestnicy wyznaczają spośród siebie kapitana zespołu.

5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.

6. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

7. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia do gry z dopiskiem „Gra miejska” przyjmowane będą do 07.09.2015 r. włącznie. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. W przypadku braku zgłoszeń do którejś z kategorii wiekowej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenie ilości zespołów w kategorii, do której zgłoszeń było więcej. Jednak ogólna ilość zespołów biorących udział w grze nie może przekroczyć liczby 6.

8. Gra rozpocznie się 12 września 2015 r. o godz. 11.00. Miejsce zbiórki zespołów: Rynek Miejski (przy wejściu do Muzeum Historycznego).

9. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Drużyny.

10. Gra kończy się 12 września 2015 r. o godz. 14.00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry – do Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

11. Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty.

12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.

13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

14. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

15. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa Zespół, który w najkrótszym czasie rozwiąże wszystkie zadania na wyznaczonej trasie i zbierze największą ilość punktów.

2. O kolejnych miejscach w klasyfikacji będą decydowały zdobyte przez Zespoły punkty i czas wykonanych zadań. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora.

3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 12 września 2015 r. nie później niż o godz. 14.30 na mecie Gry.

§ 4. Nagrody

  1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną w każdej z kategorii wiekowych, dla pozostałych Zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez Miasto Przasnysz.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu oraz na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Historycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

1 Opracowano na podstawie: Kaczmarek H., Leśniak B.: Scenariusz gry miejskiej „Z Miłoszem krok po kroku… czyli bieganie po Kościanie”.

Źródło: http://www.wbp.poznan.pl/att/x-archiwum/6_228_pl_p_kaczmarek_lesniak_p2.pdf