Zapraszamy na wykład online "Dyscyplina w wojskach polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w dobie Jana III: między mitami a rzeczywistością", który wygłosi dr Jan Jerzy Sowa w dniu 9 lutego 2021 r. o godz. 17.

 

Ile prawdy jest w sienkiewiczowskim wizerunku "kmicicowej kompanii"? Czy w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej obowiązywała zasada "obrońcy granic nie płacą za nic"? Jak wyglądały stosunki ówczesnych żołnierzy z ludnością cywilną? Czy siedemnastowieczne sądy wojskowe były wyjątkowo surowe w swoich orzeczeniach? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć w swoim wykładzie dr Jan Jerzy Sowa. Jego przedmiotem będzie stan dyscypliny w wojskach polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w., jak również analiza skuteczności środków stosowanych przez władze wojskowe i cywilne w celu poprawy zachowania wojskowych.


Wykład poprowadzi dr Jan Jerzy Sowa - Studiował historię i prawo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczęszczał na seminaria magisterskie i doktorskie prof. dr. hab. Andrzeja Zakrzewskiego i doc. dr Anny Rosner, jak również prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego. W 2020 r. obroniwszy pod kierunkiem dr. hab. Adama Moniuszki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską pod tytułem: Dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w drugiej połowie XVII wieku rozpoczął pracę na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile (w latach 2010–2011 i 2013–2014) oraz warszawskiego Towarzystwa Miłośników Historii (w latach 2011–2014). Jest także członkiem stowarzyszenia Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci (od 2009 r.)

Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting dostępne po dokonaniu rejestracji Link