Zapraszamy na wykład online "Sacrum w islamie", który poprowadzi dr. Zbigniew Landowski w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 16.

 

Niekiedy islam przedstawiany jest jako religia pozbawiona granicy rozdzielającej świat sacrum od sfery profanum, czyli jako konfesja łącząca ‘ludzkie’ z ‘boskim’ – to zjawisko ma być podstawową różnicą pomiędzy chrześcijaństwem, a islamem. Jednak sfera świętości, czyli sacrum, w islamie istnieje, ma dosyć ściśle wyznaczone granice, i właśnie ona jest tematem wykładu: o jej materii, zakresie i jego granicach, na przykładzie słowa, obrzędu (hadżdż) i miejsca (axis mundi). Podstawowe rozumienie pojęć oparto na definicji sacrum M. Eliade. To, co święte w islamie objaśniono poprzez porównanie z miejscem i funkcją sacrum w chrześcijaństwie. Wykład omawia zjawisko świętości w islamie sunnickim, gdyż temat ten dla nurtu szyickiego jest tak obszerny, że nie ma możliwości czasowych ujęcia go nawet w skrócie dla obu prądów, a natura zajęć ma charakter popularno-naukowy, czyli w ograniczonym stopniu posłużono się
specyficzną terminologią teologii.
 
Wykład wygłosi dr. Zbigniew Landowski, adiunkt w Instytucie Historii na Uniwersytecie Gdańskim.Zainteresowania badawcze: Dzieje islamskiej myśli politycznej w praktyce konstytucjonalnej XIX i XX w.; Hizb ut-Tahrir – ideologia, dzieje; osobliwe formy integracji islamu w cywilizacjach społeczeństw wielokulturowych (Bałkany, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny).
 
Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting dostępne po dokonaniu rejestracji Link