Zapraszamy na wykład online "Niewolnictwo i niewolnicy na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej- Historia wielkiego handlu epoki Wikingów", który poprowadzi dr. Piotr Pranke w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 17.

 

Epoka wikingów to czas wielkiego handlu, wagi i miecza. Czas w którym  handel niewolnikami był zjawiskiem powszechnym - stanowiąc źródło ogromnych wręcz dochodów ówczesnych elit władzy. Niewolnicy pogańscy byli nie tylko jednym z najbardziej pożądanych towarów na rynkach wymiany dalekosiężnej - trafiając za pośrednictwem kupców do najdalszych części świata arabskiego - ale i przedmiotem obrotu handlowego w obrębie świata chrześcijańskiego. Najczęściej niewolnikiem stawały się osoby pojmane podczas prowadzonych kampanii militarnych, pojmane przez piratów, czy takie, których wolność osobista została w jakiś sposób zabrana siłą. Stanowili również część majątków kościelnych. Społeczeństwo średniowieczne bardzo wyraźnie akcentowało podział na ludzi wolnych i niewolnych - wskazując przede wszystkim na charakter podległości oraz podkreślając możliwość pełnienia przez ludzi wolnych określonych funkcji militartnych.

Wyznacznikiem statusu osoby niewolnej na obszarze postkarolińskim była natomiast przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej. Jedynie pogańskich captivi można było tu sprzedać poza granice władztwa - co dla wczesnośredniowiecznej mentalności stanowiło najgorszy z możliwych losów. Być może właśnie dlatego ludzi sprzedanych na rynki wymiany dalekosiężnej uznawano po prostu za zmarłych.
 
Wykład wygłosi dr. Piotr Pranke, adiunkt w Katerze Historii Skandynawii i Europy Środkowo- Wschodniej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.