Zapraszamy na wykład online pt. Ludzie i technika w średniowieczu w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 17.00.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Michał Kopczyński - historyk, pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum Historii Polski, autor publikacji na temat historii gospodarczej, redaktor naczelny Magazynu historycznego "Mówią wieki".

Krytyczne opinie włoskich humanistów na wieki zaciążyły nad opinią o średniowieczu. Wieki średnie, stanowiące antrakt pomiędzy dwoma epokami rozkwitu kultury i cywilizacji, miały być epoką ciemnoty i barbarzyństwa. Tymczasem to właśnie w średniowieczu dokonano szeregu technicznych wynalazków o przełomowym znaczeniu dla dalszego biegu dziejów. Co więcej, wynalazki te pozwalające zastąpić pracę ludzi pracą maszyn, legły u podstaw przewagi technicznej Europejczyków nad cywilizacjami, z którymi mieszkańcy Starego Kontynentu mieli się zetknąć już w epoce Renesansu.

Link do rejestracji :

https://tiny.pl/7s48n