Zapraszamy na wykład online pt. Ceny żywności w XIX wieku, poziom konsumpcji, klęski głodu w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 18.00.

Wykład wygłosi Łukasz Sobechowicz, doktorant Katedry Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden ze współautorów książki „Węzły pamięci niepodległej Polski”

Wiek XIX przyniósł ludziom przełom w wielu dziedzinach życia. Pociągają nas piękne wizje mówiące o wieku pary i elektryczności. Zapominamy jednak, że dla większości ludzi bieg ich własnego życia nie był determinowany przez kolejne wynalazki czy odkrycia naukowe, ale przez, prozaiczne z naszej perspektywy, zjawiska pogodowe i zdarzenia losowe. To one bowiem sprawiały, że uprawiane przez chłopską rodzinę pole przyniosło na tyle wysoki plon, że mogli w spokoju przeżyć kolejny rok. Nawet drobne zawirowania w produkcji żywności powodowały, że życie milionów ludzi sprowadzało się do starań o przetrwanie w warunkach powszechnego głodu.

Link do rejestracji :

https://tiny.pl/7srj5