Zapraszamy na wykład online pt. Stan sarmackiej arystokracji. Nieudana próba Władysława IV powołania pierwszego polskiego orderu w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 20.00. Wykład wygłosi Aleksander Popielarz.

Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów, niezależnie od tego jak różniła się pod względem majątku i znakomitości pochodzenia, podkreślała wartość jaką miała dla nich równość szlachecka. Tej ostatniej, zdaniem polemistów, grozić miał pomysł Władysława IV, by utworzyć pierwszy rodzimy order.
Czemu miało służyć bractwo łączące pod wodzą króla 72 najbardziej zasłużonych szlachciców z Korony i Litwy? Czy obawy przeciwników królewskiego projektu były uzasadnione i czemu ostatecznie nie został on zrealizowany? Na pytania te będzie starał się odpowiedzieć mgr Aleksander Popielarz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejestracja poda adresem :

https://mhp.clickmeeting.com/stan-sarmackiej-arystokracji-nieudana-proba-wladyslawa-iv-powolania-pierwszego-polskiego-orderu/register?_ga=2.57101354.1228698583.1605736690-348716072.1605183776