W sobotnie popołudnie, w dniu 22 sierpnia 2020 r. na rynku miejskim w Przasnyszu rozpoczęły się uroczystości odsłonięcia tablic "Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku" oraz "Upamiętniającą pamięć dowódcy Dywizji Ochotniczej płk dypl. Adama Ignacego Koca".

Po powitaniu uczestników i wygłoszeniu przemówień okolicznościowych przez przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości, zebrani mogli wysłuchać prelekcji p. Bartosza Drejerskiego „Sierpień 1920 na ziemi przasnyskiej”.
Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych przez Poseł na Sejm RP Annę Cicholską, Starostę przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego, Burmistrza Przasnysza Łukasza Chrostowskiego oraz z-cę Dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu – kmdr por. Arkadiusza Kurdybelskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym, gdzie został odczytany apel poległych, oddano salwę honorową oraz zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy polskich.

 

 

Przejdź do galerii