"Soldau – utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej".
Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Pogranicza w Działdowie. Zapraszamy na zwiedzanie ekspozycji do Muzeum Historycznego w Przasnyszu do 31 marca 2020 r.

Prezentuje dzieje zapomnianego miejsca kaźni, jakim były niemieckie obozy w Działdowie (niem. Soldau). Funkcjonujący w latach 1939-1945 lager Soldau był ważnym ogniwem w niemieckim systemie terroru na ziemiach Polski północnej. Dokonywane przez okupanta formalne zmiany nazwy i przeznaczania obozu (obóz przejściowy, obóz jeniecki, obóz pracy wychowawczej), nie przesłoniły podstawowego zadania, jakim była planowa eksterminacja polskiej elity narodowej północnego Mazowsza, w tym szczególnie duchowieństwa.